خانم دکتر Minoo Miri

Dr. Minoo Miri

استادیار گروه آموزش روانشناسی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Researcher ID: (417412)

8
14
8
3
1
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی

ISI Papers

 •  Ghasemi, S. A., Mahdizadeh, I., Salarsadeghi, M. ., & Miri, M. . (2024). The Role of School Life Quality in Predicting Adolescents’ Learned Helplessness with the Mediating Role of Assertiveness. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS), 5(2), 48-57.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • طراحی مدل ارتقای سرمایه روانشناختی مددجویان زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد؛ (مجری) سازمان: کمیته امداد امام خمینی (ره) (1403)
 • مطالعه پدیدارشناسانه گرایش به خودکشی در دانش آموزان (مجری) سازمان: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی (1402)
 • مدل سلامت روانشناختی دانشجویان: نقش بهزیستی معنوی و معنای تحصیلی با نقش میانجی تاب آوری تحصیلی (مجری) سازمان: دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • طراحی مدل پیامدهای روان شناختی دین داری، توکل، یاد و امید به خداوند در دوران دفاع مقدس از دیدگاه ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس (مطالعه موردی: جانبازان و ایثارگران استان خراسان جنوبی) - (مجری) سازمان: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس (1402)
 • مدل اضطراب سلامتی دانشجویان: نقش سبک زندگی سلامت محور و تجارب معنوی با میانجی رفتارهای خودمراقبتی (مجری) سازمان: دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • بررسی شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر ساز مرتبط با آن در دانشجویان و دانش آموزان ایرانی (مجری)- سازمان: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1401)
 • نقش سرمایه معنوی و ذهن اگاهی در استرس کرونا و سازگاری روانشناختی با میانجی صبر در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مجری)- سازمان: دانشگاه فرهنگیان (1400)
 • شناسایی عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل ساختاری آن (مجری) - سازمان: دانشگاه فرهنگیان (1398)

Books

 • کتاب کتاب مقابله با بحران از منظر روان‌شناسی فرهنگی (آرویج ایرانیان) - 1399 - Persian
 • کتاب ترومای ثانویه (بهبود تاب آوری روانشناختی درمانگران) (آرویج ایرانیان) - 1399 - Persian
 • کتاب کتاب درمان سوگ و داغدیدگی کودکان و نوجوانان (آرویج ایرانیان) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول جشنواره جایزه ملی ایثار (رتبه اول رشته روانشناسی بالینی) (1398)