آقای دکتر Homayoon Moradnejadi

Dr. Homayoon Moradnejadi

دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418773)

9
33
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers