مجله پژوهش های کارآفرینی

Journal of Entrepreneurship Research

مجله علمی «پژوهش‌های کارآفرینی» پروانه انتشار را براساس نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۲۵/ ۰۴/ ۱۴۰۱ به شماره ثبت ۹۱۸۷۶ دریافت کرد. مجله علمی پژوهش‌های کارآفرینی توسط دانشگاه ایلام و با همکاری گروه کارآفرینی و توسعه روستایی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این مجله علمی مبادرت به پذیرش و انتشار مقالات اصیل و کاربردی در زمینه‌های مختلف آموزش، ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار می‌کند.

هدف مجله «پژوهش‌های کارآفرینی» چاپ مقاله‌های معتبر برای بهبود وضعیت آموزش، ترویج و توسعه کارآفرینی است؛ بنابراین؛ حوزه ها و محورهای چاپ مقاله در این مجله شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- آموزش کارآفرینی

۲- ترویج کارآفرینی

۳- توسعه کارآفرینی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات