آقای دکتر Mehrdad Goleyjani

Dr. Mehrdad Goleyjani

عضو هیئت علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420467)

4
21
4
3
6
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Books

 • کتاب مدیریت مالی1 (انتشارات جیسا-رودسر) - 1396 - Persian
 • کتاب حسابداری مالیاتهای مستقیم (انتشارات صانعی شهمیرزادی -تهران) - 1390 - Persian
 • کتاب حسابداری مالیاتی (انتشارات خورشید آفرین-تهران) - 1383 - Persian
 • کتاب اصول حسابداری1 (دانشگاه آزاد اسلامی-تنکابن) - 1379 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار (1399-1405)
 • مربی دانشگاه آزاد واحد تنکابن(1375-1399)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر مالی شرکت توسعه صادرات گل میوه مازند (78-80)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر مالی شرکت سهامی خاص" چای چلاسر" (97-98)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون مالی و اداری واحد تنکابن (1379-1381)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون توسعه مدیریت و منابع واحد تنکابن (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حسابداری واحد تنکابن (97-98)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مدعو گروه حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای ملاصدرا رامسر (77-96)

Workshops

 • مدرس کارگاه علمی-فرهنگی"صرفه جویی و انضباط مالی" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (1397)
 • نشست علمی-فرهنگی"انتظارات متقابل استاد ودانشجو" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (1397)
 • مدرس کارگاه آموزشی"دلایل و ماهیت تغییر قانون مالیاتهای مستقیم" - آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ملاصدرا رامسر (1394)
 • دوره آموزشی کوتاه مدت"مالیات بر ارزش افزوده" - آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ملاصدرا رامسر (1390)
 • سمینار آموزشی"روش تحقیق" - آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ملاصدرا رامسر (1389)