آقای دکتر Mojtaba Sepandi

Dr. Mojtaba Sepandi

Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences

فرد مهم علمی - Researcher ID: (448878)

15
57
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers