آقای دکتر Alireza Khoshdel

Dr. Alireza Khoshdel

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457821)

7
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers