آقای دکتر Hasan Boskabadi

Dr. Hasan Boskabadi

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458648)

7
46
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers