مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

The "Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility"

مجله زنان، مامایی نازایی ایران، طلیعه جدید و نوینی ناشی از خواست به حق اساتید، محققان، دانشمندان و متخصصان محترم رشته‌های مختلف علوم پزشکی به ویژه همکاران ارجمند رشته‌های جراحی زنان، مامایی و نازایی و سایر رشته‌های وابسته می‌باشد.هدف از انتشار این مجله، چاپ نتایج بهترین تحقیقات در زمینه ارتقای سلامت زنان در ایران می باشد.

The "Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility" is the official scientific quarterly peer reviewed publication of the Mashhad University of Medical Sciences. This journal welcomes all scientific contributions including reviews and multidisciplinary research related to Obstetrics, Gynecology, Fertility and Infertility, Embryology and Birth Defects and other related subjects.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات