آقای mohammad javadnia rik

mohammad javadnia rik

دانشجوی کارشناسی حقوق

Researcher ID: (464923)

31
1
1
9
3
275
21

Scientific researcher and specialized researcher in the field of law

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران
 • عضو پژوهشگران علمی و تخصصی رشته حقوق سیویلیکا(civilica)
 • عضو سازمان بین المللی دانشجویی دانشگاهیانISIC
 • عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران
 • عضو انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عضو انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
 • مدیر گروه پایگاه خبری"عصر کادوس" شهرستان تالش
 • عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تالش
 • عضو سامانه جامع رسانه های کشور
 • عضو جویشگران علمی و تخصصی رشته حقوق علم نت(Elm net)
 • عضو Orcid و دارای کد اختصاصی شناسایی محققانOrcid Sid
 • عضو شبکه علمی ایران isnac.ir
 • عضو شبکه پژوهشگران ایرانی irangn.ir
 • عضو سامانه نشریات علمی حوزه معاونت پژوهشی وزارت عتف
 • عضو شبکه جامع کتاب گیسوم
 • عضو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • عضو بسیج حقوقدانان شهرستان تالش
 • رئیس انجمن علمی حقوق دانشگاه،علمی کاربردی تالش
 • عضو انجمن حقوق ورزشی ایران
 • عضو فعالان دانشجویی شهرستان تالش
 • عضو ایسمینار بزرگترین پلتفرم برگزاری وبینار و سمینار

Conference Papers

 • بررسی قوانین مربوط به ارتکاب جرایم فضای مجازی در حقوق کیفری ایران ارائه شده در Third International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Iran (1402)
 • بررسی مسئولیت دولت در حمایت از قرادادها و حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه شده در Third International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Iran (1402)
 • تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع در حقوق بین الملل ارائه شده در The 16th International Conference on Law and Judicial Sciences (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی نکاح منقطع و مقایسه آن با نکاح دائم."هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران (1403)
 • جوادنیا ریک، محمد و الناز صادقی."قوانین صنفی خرید و فروش مغازه دارها در ایران."دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران (1403)
 • جوادنیا ریک، محمد. "مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران. "هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی، اصفهان (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان."یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی،حقوق،علوم تربیتی و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی اصول اعتراض به آرای داوری در حقوق خصوصی ایران."سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی انواع چک ها در نظام حقوقی ایران."یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی،حقوق،علوم تربیتی و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."تشکیل، ثبت و ویژگی های شرکت تضامنی در حقوق تجارت ایران."یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد." تاثیر و نقش اسقاط کافه خیارات در قراردادها از نظر حقوق مدنی ایران."سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد." مکانیزم آثار عقد جعاله در قراردادها."سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی درفقه، حقوق و علوم انسانی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و الناز صادقی."معاملات نفتی در سطوح بین المللی با اشخاص خصوصی."نهمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و الناز صادقی."راهکارهای بین المللی مبارزه با فساد."هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی،گرجستان (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و سعید ملکی روحنواز."بررسی جرایم سایبری و مجازات مرتکبین آن از منظر قانون جزایی ایران."نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی و حقوق،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."جرم محاربه و چگونگی مقابله با محاربان."نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی و حقوق،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."شرایط تحقق جرم جعل و تزویر و مصادیق جعل."نهمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و سعید ملکی روحنواز."نقش و کاربرد هوش مصنوعی در علم حقوق."هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و پرستو خلیلی قلعه بین."بررسی آثار حقوقی حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی."نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی مسئولیت شخصی و تضامنی شریک در شرکت با مسئولیت محدود درقانون شرکت فدرال امارات متحده عربی."هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."نقش حقوق اجتماعی و سیاسی در تاریخ اسلام بشریت."هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی در ارتکاب جرم."نهمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."خیار غبن فاحش و افحش در حقوق ایران."هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و حدیث نعمتی حویق."بررسی قوانین مربوط به نقض قراردادهای تجاری بین المللی."هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی،گرجستان (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد و الناز صادقی."روابط بین الملل در تحقیقات تجاری بین المللی."سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول،گرجستان (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."جرم تجاوز جنسی و مجازات این عمل مجرمانه از دید قوانین جزایی."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی حقوق بشر از دیدگاه جهان اسلام و غرب."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."ویژگی و اصول اساسی حاکم بر انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."بررسی حقوق سیاسی زنان در دوره پس از جنگ."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."نظریه و شواهد تاریخی اجرای قانون خصوصی تقسیم جریمه و جمع آوری مالیات."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)
 • جوادنیا ریک، محمد."قوانین بین المللی حاکم بر دریانوردی."چهارمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران (1402)

Journal Papers

 • جوادنیا ریک، محمد." بررسی قانون های مربوط به مجازات کودک آزاری در دیوان عالی کشور."مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات،دوره:5،شماره:51 (1402)

Education

 • کاردانی حقوق دانشگاه علمی و کاربردی تالش یک1400-1402

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهارت های هفتگانهIt-windows-word-Excel-Access-Powerpoint-Internet از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1401)
 • ویراستاری انواع مقالات، مجلات و کتاب (1402-تاکنون)
 • مشاور حقوقی پایگاه خبری"عصر کادوس" شهرستان تالش (1402-تاکنون)
 • مشاور حقوقی لوستر نورسازان تالش (1402-تاکنون)
 • دبیر ستاد بسیج سازندگی و گروه،های جهادی خدمت و محرومیت زدایی دانشجویان شهرستان تالش (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فعالیت های علمی، پژوهشی در انتشارات دانشگاه (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در نوشتن و انجام دادن پروژه های دانشجویی در دانشگاه (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تالش (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول شورای عالی فضای مجازی سازمان بسیج دانشجویی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • ویراستار علمی مقالات حقوقی (1402)
 • پژوهشگر برتر سال دانشگاه علمی کاربردی تالش (1402)
 • دانشجوی نمونه سال دانشگاه علمی کاربردی تالش (1402)

Workshops

 • قواعد عمومی قراردادها در نحو عملی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • قراردادهای کار - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • شرایط اعمال خیارات در قراردادها - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • حل اختلافات قراردادی و داوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • شیوه تنظیم قراردادهای اجاره،سرقفلی و حق کسب و پیشه - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • انواع شروط قراردادی، رابطه شرط، عقد و ضمانت اجراهای آن - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • انحلال قراردادها در نظام قضایی ایران - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • قراردادهای مالکیت فکری - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • تحلیل نهاد مهریه، مبانی و فرآیند اجرای آن - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • نقش عرف و تاثیر تحولات اجتماعی در تفسیر قضایی قوانین خانواده - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • بررسی قضایی شروط ضمن عقد نکاح - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • انحلال عقد نکاح - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • فریب در ازدواج - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • تحلیل اقتصادی حقوق و نقش آن در تفاسیر قضایی به ویژه حقوق خانواده - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • بررسی چالش های طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • طلاق توافقی در رویه قضایی از نقطه نظر فقهی - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • دعاوی جزایی خانواده(همسرکشی) - دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • مشاوره حقوقی در امور کیفری - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • مشاوره حقوقی در امور مدنی - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • وبینار مقاله نویسی در همایش های ملی - انجمن علمی حقوق و کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (1402)
 • وبینار شاه کلید انتخاب تخصص(ویژه حقوقی ها) - آکادمی حقوقی وکیل سحر کرباسی (1402)
 • تحلیل رویه قضایی در خصوص صدور حکم حجر - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • عنصر روانی جرائم - انجمن علمی دانشگاه پیام نور بوشهر (1402)
 • نقش اعتبارات در استنباط از منظر امام خمینی(ره) - دانشگاه شهید مطهری واحد یزد (1402)
 • کارآفرینی در رشته حقوق - انجمن علمی دانشگاه اصفهان (1402)
 • چهارمین دوره آمادگی موت کورت ملی حقوق خانواده_فن بیان و دفاع - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • بایسته های المپیاد حقوق با محوریت مرحله دوم کشوری - انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • چهارمین دوره آمادگی موت کورت ملی حقوق خانواده_فن دفاع در پرونده های قتل - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران (1402)
 • سلسله جلسات موت کورت شبیه سازی دادگاه با پرونده های واقعی - انجمن علمی حقوق و معاونت آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (1402)
 • آشنایی با قراردادهای حقوق ورزش - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران (1402)
 • کارگاه نگارش مقالات پژوهشی و مروری - گروه آموزشی علمی زانیس (1402)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی(پیشرفته) با تاکید بر مقالات علمی_پژوهشی - انجمن مدیریت کسب و کار ایران (1402)
 • کارگاه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مقاله نویسی - کنگره علمی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان و کنگره منطقه آمایشی (1402)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع مبلمان و مهندسی شیلات دانشگاه شهرکرد (1402)
 • دفاع در مراجع حل اختلاف اداره کار - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان و گروه حقوقی شهید مطهری(ره) (1402)
 • کارگاه آموزشی خواسته (تقویم و هزینه دادرسی) - کانال حقوقی دکتر جواد خالقیان (1402)
 • دوره قدرتمند پایه تا پیشرفته انگلیسی - آکادمی زبان انگلیسی دکتر ساسان حیدری (1402)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در رشته فناوری اطلاعات(IT) - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در رشته تربیت بدنی - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در رشته حسابداری - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در رشته حقوق - دانشگاه علمی و کاربردی تالش (1402)
 • تاثیر قواعد فقهی و اصولی در قوانین - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • کارگاه حدود اختیارات مدیران در شرکت های تجاری - انجمن علمی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • مسائل حقوقی در حوزه استارت آپ ها - انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه الزهرا(س) (1402)
 • بررسی جرائم مواد مخدر در حقوق جزا و انطباق آن با قواعد فقهی - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • حقوق موجر و مستاجر - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • شرایط و ضوابط خرید سهام در شرکت تجاری - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • نوآوری های اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری - دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان (1402)
 • دوره جامع تجزیه و تحلیل واژگان زبان انگلیسی عمومی با رویکرد ریشه شناسی - دپارتمان زبان های خارجی مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • کارگاه نگارش پروپوزال نویسی و پایان نامه - انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • دوره آموزشی زبان فرانسه - انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • کارگاه داوری تجاری بین المللی - دپارتمان حقوق تجاری، اقتصادی، پلتفرم هوشمند آموزشی دادبنیان با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه (1402)
 • بایسته های حقوق شرکت های تجاری با رویکرد مشاوره راجع به شرکت های سهامی - دپارتمان حقوق مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • وبینار مسیر شغلی Full Stack . NET Developer - آکادمی مهندسی نیک آموز (1402)
 • کارگاه مقاله نویسی - دپارتمان میکروبیولوژی و ایمونولوژی شرکت دانش بنیان سلول بافت آزما (1402)
 • واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق - انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (1402)
 • بررسی و تحلیل حقوق متهم در دعاوی کیفری - انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور بوشهر (1402)
 • کارگاه مقاله نویسی ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد - انجمن های علمی حقوق دانشگاه لرستان و جزا و جرم شناسی دانشگاه قم (1402)
 • فن دفاع در کیفری - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • عناوین مجرمانه - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • پزشکی قانونی کاربردی - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • تعدد و تکرار جرم - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • عدالت ترمیمی در نظام تلقینی ایران - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • بررسی بحث مواد مخدر به صورت کاربردی - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • لایحه نویسی در امور کیفری - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • پیشگیری از وقوع جرم - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • روند رسیدگی در اجرای احکام کیفری به صورت کاربردی - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • جرم شناسی جنایات بین المللی با تاکید بر جنایت علیه اطفال و نوجوانان - مدرسه زمستانه داد (1402)
 • مهارت های دفاع در پرونده های کیفری - بنیاد حقوقی افرا (1402)
 • کارگاه آموزشی خسارات قراردادی و وجه التزام - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی نکات کاربردی و کلیدی در تنظیم قراردادها از شروع تا خاتمه قراردادها - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی مروری بر قواعد جدید ICC با نگاهی به داوری سازمانی در حقوق ایران - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی چگونگی حل اختلاف و آیین دادرسی در اختلافات و دعاوی مالیاتی - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی وضعیت موجود و مطلوب عدالت ترمیمی در نظام حقوقی_قضایی ایران - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض حقوق اساسی بشر - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی مدیریت ادعا و حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آنلاین همایش راه و رسم حقوق خوانی - گروه حقوقی شهید لاجوردی با همکاری دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی آنلاین جرائم و مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در راستای عدالت آموزشی (1402)
 • تحصیل در خارج از کشور - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی چتر دانش در راستای عدالت آموزشی (1402)
 • کارگاه آموزشی پرورش فردی در حقوق - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در راستای عدالت آموزشی (1402)
 • سلسله نشست های آشنایی با گرایش های ارشد حقوق - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در راستای عدالت آموزشی (1402)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در راستای عدالت (1402)
 • فن دفاع در محاکم حقوقی - ورکشاپ آنلاین در مرکز همایش های بین المللی کیش (1402)
 • نشست علمی با موضوع تنظيم گری بازار خدمات حقوقی استرالیا - معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • کارگاه آموزشی ادله اثبات دعوی در امور کیفری - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه پیام نور شیراز (1402)
 • کارگاه آموزشی ۳۰ نکته کلیدی در شکوائیه و لایحه نویسی کیفری - انجمن علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز (1402)
 • کارگاه دادخواست نویسی - انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (1402)
 • نقش وکیل در دادرسی منصفانه - انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (1402)
 • فقه،عرف،قانون - انجمن علمی حقوق دانشگاه شاهد (1402)
 • آشنایی کلی با حقوق ورزشی و حل اختلافات ورزشی - انجمن علمی حقوق دانشگاه شاهد (1402)
 • کارگاه تفسیر قرآن کریم و دستاوردهای دانش معناشناسی - انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی الهیات دانشگاه امام صادق(ع) (1402)
 • الهیات هوش مصنوعی - انجمن علمی الهیات دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری انجمن علمی فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه بین المللی (1402)
 • کارگاه کاربردی دعاوی ورزشی - موسسه آموزشی عالی فرداد با همکاری دانشگاه خوارزمی و دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (1402)
 • کارگاه آشنایی با حقوق ثبت اسناد و املاک - انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند (1402)
 • سلسله جلسات پرونده خوانی_باز خوانی پرونده سرقت حدی - انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند (1402)
 • بررسی مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام - انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند (1402)
 • کارگاه آموزشی قواعد و اصول تنظيم و آیین نگارش و آداب متون حقوقی - دپارتمان آموزشی کاپ (1402)
 • نخستین رویداد مساله محور (اجرای عدالت) - معاونت قانونی اساسی،معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی حقوق کشور (1402)
 • کارگاه آموزشی قلمرو حمایت و نظارت قضایی بر آرای داوری - انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علوم قضایی ته (1402)
 • بررسی تطبیقی سیر تقنینی مشارکت عمومی و خصوصیP_P_P در حقوق ایران و آنسیترال - پژوهشکده حقوقی شهر دانش (1402)
 • کارگاه آموزشی روند رسیدگی در اجرای احکام کیفری - آموزشگاه حقوق دانان لیان (1402)
 • سلسله کارگاه های جرائم رایانه ای - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی تهران (1402)
 • دوره جامع آنلاین متون حقوقی - لا آکادمیا (آکادمی حقوق) (1402)
 • کارگاه علمی تخصصی مهارت های پژوهشی - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران (1402)
 • کارگاه آموزشی بررسی قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز - آموزشگاه حقوق دانان لیان (1402)
 • وبینار حقوق بین الملل بشر دوستانه مربوط به تسلیحات خود مختار - انجمن علمی فقه و حقوق خوارزمی (1402)
 • کارگاه دانش عمومی حقوق خانواده - انجمن علمی حقوق دانشگاه قم (1402)
 • تاملی نو بر روابط متقابل عقد و شرط - انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی (1402)
 • سلسله کارگاه های جرائم پزشکی - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی تهران (1402)
 • کارگاه حقوق بیمه - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی تهران (1402)
 • کارگاه جامع قرارداد و دادرسی کار - مدرسه عالی مهارتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب (1402)
 • سلسله جلسات بررسی سیاست های همسایگی ایران در منطقه با تاکید بر منطقه خلیج‌فارس - انجمن علمی حقوق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • نکات لایحه نویسی - کارگاه های آموزش وکالت در دعاوی حقوقی (1402)
 • سلسله برنامه های رویداد استارت آپ های حقوقی - موسسه حقوقی پارس آرا (1402)
 • باشگاه مجازی ارتقاء دانش و مهارت های حقوقی - آکادمی چتر دانش (1402)
 • نشست تخصصی وضعیت حقوقی کودک در امروز غزه - انجمن‌ علمی دانشگاه علوم قضایی (1402)
 • نشست تخصصی جرائم زیست محیطی و جرائم سبز - انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه اراک با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • نگاه اجمالی به حقوق چک - انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم با همکاری جمعی از انجمن های علمی فقه و حقوق کشور (1402)
 • حقوق مالکیت صنعتی و مصادیق آن در ایران - انجمن فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی (1402)
 • میز گرد مجازی اندیشه ها و نظریه های آسیایی دولت:رهیافت های صلح آفرین - مرکز استراتژی ملی ترکیه و انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجله تئوری در استانبول و پژوهشکده مطالعات پ (1402)
 • کارگاه قلمرو حمایت و نظارت قضایی بر آرای داوری - انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علوم قضایی ته (1402)
 • کارگاه آموزشی ابعاد شکلی و ماهوی حاکمیت قانون در قلمرو حقوق کیفری - پژوهشکده حقوق نشر دانش (1402)
 • کارگاه زبان بدن - گروه روان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی (1402)
 • کرسی علمی ترویجی تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر رسیدگی هم زمان دعوای اعسار از هزینه دادرسی با دعوای اصلی - پژوهشکده حقوق و قانون ایران (1402)
 • استقلال دستگاه قضایی - انجمن حقوق شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و پژوهشکده حقوق و قانون ایران (1402)
 • اولین دادگاه علنی بر خط دادگستری استان یزد با موضوع"ابطال سند رسمی" - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد (1402)
 • کارگاه دارالتعلیم زمستانه حقوق - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • قواعد عمومی قراردادها در نحو علمی با رویکرد نگارش و تنظیم، بازبینی و اصلاح قرارداد‌ها - انجمن علمی حقوق استاد جعفری لنگرودی با همکاری مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • کارگاه آموزه های قضایی جرائم اقتصادی کارکنان دولت - سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان (1402)
 • آموزش زبان انگلیسی تخصصی حقوقی - دپارتمان زبان های خارجی مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • مدیریت قرارداد در شرایط عمومی پیمان - دپارتمان زبان های خارجی مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • کارگاه اصول لایحه نویسی - انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) (1402)
 • کارگاه‌ آموزشی معیارهای تعیین حق الوکاله پیشنهادی به موکل - بنیاد حقوقی افرا (1402)
 • جان رالز:حقوق بشر و مشروعیت سیاسی - کارگروه فلسفه،دین و اخلاق مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • کارگاه بررسی حقوق ملت از نگاه قانون اساسی - حزب توسعه ملی ایران اسلامی شاخه استان فارس و جمعیت زنان مسلمان نواندیشی حوزه شیراز (1402)
 • برنامه قانون خوانی - انجمن‌ علمی حقوق دانشگاه مفید قم (1402)
 • کرسی سوم:مفهوم سازی،قانون گذاری و توسعه زیر ساخت های سازمان مجازی در دستگاه‌های اجرایی خدمت محور - خانه ملی قانون اساسی و دبیرخانه نخستین رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی در چهارچوب طرح شهید بابایی بنی (1402)
 • ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • آشنایی با روش‌های تأسیس و ثبت شرکت‌های تجاری - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • دیجیتال مارکتینگ - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • رزومه نویسی به زبان چینی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • قرارداد های نفت و گاز - رکن حقوقی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه‌ها (1402)
 • قرارداد های ملکی - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • تنظیم قرارداد در ارائه خدمات مهندسی - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه‌ها (1402)
 • جامع مهارت های بازرگانی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • کسب درآمد از طریق بلاکچین،رمز ارزها و متاورس - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • قراردادهای تجاری - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • قراردادهای اداری - رکن حقوقی شبکه دانشگاه‌ های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه‌ها (1402)
 • ریسک و هزینه‌ در تجارت خارجی و راههای کاهش آن - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • رفع تعهد ارزی کالا - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • تهیه و تنظیم قرارداد های تجاری بین المللی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • قراردادهای پیش فروش - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در گمرک - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • قرارداد نویسی به زبان انگلیسی - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • اظهار از راه دور در گمرک (EPL) - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • کارگاه تخصصی بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری - منطقه جنوب کشور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی حقوق ایران (1402)
 • آشنایی با تخلفات گمرکی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • قراردادهای پیمان - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • جامع صادرات - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • حقوق قراردادهای نفت و گاز - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • مدیریت امور قراردادی - رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی برخی دانشگاه ها (1402)
 • مدیریت سفارشات خارجی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • مکالمه و مکاتبات بازرگانی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • آموزش مقاله نویسی ISI - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (1402)
 • تجارت بین الملل - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • مدیریت موجودی و انبار داری - موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (1402)
 • مهارت های کلاس داری و شخصیت شناسی - نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی (1402)
 • دوره جامع مربیگری سواد رسانه - مرکز فضای مجازی و رسانه سازمان بسیج دانشجویی استان گیلان (1402)
 • کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج - مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده آدینه مهر (1402)
 • سلسله مدرسه های فلسفه حقوق - مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو-دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • دوره آموزشی حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی - انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران (1402)
 • کارگاه آموزشی نکات مهم و طلایی قانون مجازات اسلامی - دپارتمان آکادمیک موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در راستای عدالت آموزشی (1402)
 • سلسله نشست های راهنامه - انجمن علمی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • کارگاه آموزشی قرارداد نویسی به زبان انگلیسی - اتاق بازرگانی ایران و سوئیس (1402)
 • صفر تا صد کاربردی دعوای خلع ید - موسسه آموزش های آزاد فرا دانش (1402)
 • دوره آموزشی حقوق داده های شخصی - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز پژوهش و نوآوری فانوس (1402)
 • قضاوت بانوان، فرصت ها و چالش ها - انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان (1402)
 • سمپوزیوم دو روزه نقد و بررسی کتاب در هوای حق و عدالت - گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران (1402)
 • کارگاه تخصصی موضوع تنظیم قرارداد وکالت، تنظیم قرارداد مالی و آشنایی با تعرفه حق الوکاله - بنیاد حقوقی افرا (1402)
 • آموزش مقاله نویسیISI - آکادمی تخصصی مقاله نویسی دکتر ندا عطا زاده (1402)
 • صفر تا صد نوشتن یک مقاله علمی در کلاس جهانی - آکادمی تخصصی مقاله نویسی دکتر ندا عطا زاده (1402)
 • کرسی علمی ترویجی نقد رویه قضایی مبنی بر دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول - پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز دبیر خانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب (1402)
 • کارگاه ایرادات و فن دفاع در دعاوی کیفری - انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران با همکاری انجمن های علمی حقوق دانشگاه خوار (1402)
 • کارگاه مقاله نویسی با رویکرد حقوقی - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی (1402)
 • بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران - انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید (1402)
 • اولین کارگاه متافیزیک آمادگی ذهنی و کاهش استرس آزمون وکالت در ایران - گروه حقوقی مهران حسنلو (1402)
 • دوره جامع آموزش سئو منیجر (SEO) - آکادمی دی ام روم (1402)
 • وبینار مهاجرت از EXCEL به POWER BI - آکادمی نیک آموز (1402)
 • کارگاه آنلاین کاربرد ابزار های هوش مصنوعی در مقاله نویسی - انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی عمران کشور و انجمن (1402)
 • اصول تنظيم قرارداد های حقوقی - موسسه درخشان اسپیک (1402)
 • کرسی علمی ترویجی نسبت متقابل میان معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بین المللی عرفی - پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب ف (1402)
 • مشارکت شهروندان در انتخابات: حق یا تکلیف - خانه ملی قانون اساسی (1402)
 • اولین دوره آموزشی مرور قوانین و مقررات تأمین اجتماعی - دارالتجاره سهند با همکاری مرکز ملی (1402)
 • دومین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی (موت کورت) شهید بهشتی - مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی و دانشگاه زنجان (1402)
 • وبینار جامع آموزش نحوه مطالعه اصولی در رشته حقوق - انجمن علمی حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان (1402)
 • آشنایی با موت کورت - دفتر مطالعات حقوق بین الملل (عرصه) انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق با همکاری اداره همکاری ها (1402)
 • کارگاه آموزشی حقوق پیمان - کارگاه تخصصی بنیاد حقوقی افرا (1402)
 • سلسله نشست های از دانشگاه تا کار - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • کارگاه تخصصی دعاوی تصرف و مالکیت - مجتمع علمی و فرهنگی مجد (1402)
 • زوج درمانی گاتمن - مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی (1402)
 • کارگاه مصادیق اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیون - موسسه Arman Epl (1402)
 • سلسله کارگاه های آموزشی با موضوع بایسته های ارث و انحصار وراثت - انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور تبریز (1402)
 • نشست ماليات بر تراکنش های بانکی - معاونت حقوق مالياتي اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با همکاری اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) (1402)
 • چهل و یکمین و آخرین کارگاه جامع و آنلاین قرارداد نویسی سال ۱۴۰۲ - آکادمی حقوق پژواک دانش (1402)
 • کارگاه آشنایی با قانون اساسی - پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا(ع) و پژوهشکده فقه و مبانی حقوق با مشارکت خانه ملی قانون اساسی (1402)
 • کارگاه تطبیقی شرکت‌های تجاری و بررسی سوالات احتمالی آزمون مرکز وکلا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (1402)
 • تشکیلات در شب انتخابات - کالک سامانه جامع مدیریت تشکل‌های دانشجویی (1402)
 • نشست مجازی شبکه سازی انتخاباتی - مدرسه کالک سازمان بسیج دانشجویی (1402)
 • کارگاه آموزشی جوان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم - دانشگاه علمی کاربردی تالش (1402)
 • دوره آموزشی پروپوزال نویسی با هوش مصنوعی در ۷ روز - انجمن علمی نخبگان دانشگاه رازی (1402)
 • کارگاه آنلاین لایحه نویسی - گروه حقوقی فراز تهرانی (1402)
 • آيا وکالت در ایران واقعا رو به زوال است؟ - انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی (1402)
 • وبینار نقش جنسيت در تعیین خسارات معنوی - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا(س) (1402)
 • سیر تا پیاز پیش فروش آپارتمان - آکادمی حقوقی سحر کرباسی (1402)
 • وبینار آموزشی اصول طراحی کمپین فروش نوروز - ژاکت آکادمی (1402)
 • حقوق اراضی ملی؛ مبانی، دعاوی و ارائه - گروه حقوقی دادگام (1402)
 • وبینار تحلیل داده های کسب و کار - بوت کمپ آموزشی جامع (1402)
 • دوره جامع برنامه نویسی فرانت اند - آکادمی کارو کمپ (1402)
 • کار در منزل در پرتو قوانین - اندیشکده خود جنسی (1402)
 • تعارض حدود اعتبار اسناد عادی با اسناد رسمی - باشگاه حل پرونده لاوینو (1402)
 • حدود صلاحیت نماینده و وکیل در انتقال مورد وکالت - باشگاه حل پرونده لاوینو (1402)
 • رابطه تشکیل جلسه دادرسی و حقوق ماهوی اصحاب دعوا - باشگاه حل پرونده لاوینو (1402)
 • وبینار چگونه می توان از طریق NCA در کانادا وکیل شد؟ - شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس (1402)
 • وبینار نکات طلایی قرارداد نویسی - اندیشکده ارتقا وکلا آپلاکو (1402)
 • ورکشاپ آنلاین انواع مجازات های اصلی در حقوق جزایی ایران و تاثیر آن در فرآیند دادرسی - اندیشکده ارتقا وکلا آپلاکو (1402)
 • وبینار مهارت های بنیادین وکالت - اندیشکده ارتقا وکلا آپلاکو (1402)
 • ور‌کشاپ آنلاین اخلاق حرفه ای وکالت مرتبط با موازین انتظامی - اندیشکده ارتقا وکلا آپلاکو (1402)
 • ورکشاپ آموزشی آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی - شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با همکاری مرکز آموزش آنلاین حقوق (1402)
 • دوره آموزش مقاله نویسی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان (1402)
 • برنامه نویسی در ۵ گام - گروه برنامه نویسی و آموزشی هوشکا (1402)
 • کارگاه مقاله نویسی مقدماتی - انجمن علمی دانشجویی مهندسی گیاه پزشکی (1402)
 • پیش نشست همایش هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین - گروه جغرافیایی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن علمی دانشجویی جغرافیا (1402)
 • سلسله کارگاه های مدیریتی، برنامه ریزی و مدیریت زمان - انجمن علمی مدیریت دانشگاه شیراز با همکاری سایر انجمن ها (1402)
 • آموزش مقاله نویسی با هوش مصنوعی - کمیته پژوهش ایفسا لوکال اصفهان (1402)
 • کارگاه مقاله نویسی ISI - انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • کارگاه تولید محتوای آموزشی - انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن فناوری آموزش ایران و انجم (1402)
 • کارگاه روش های مطالعه و نگارش پیشینه پژوهش - انجمن علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز و انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری جم (1402)
 • وبینار پیشگیری و مداخله در خودکشی - جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علمی روان (1402)
 • کارگاه آموزش آنلاین جامع مقاله نویسی علمی و ISI - انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی جنگل دانشکده ‌کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز (1402)
 • همایش بزرگ و آنلاین زبان تخصصی و پرونده نویسی در گفتار درمانی - کمیته دانشجویی انجمن علمی گفتار درمانی ایران (1402)
 • نشست بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن - مرکز پژوهش‌های توسعه و آينده نگری تهران (1402)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - انجمن علمی علوم تربیتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی(ره) (1402)
 • آموزش مقاله نویسی از صفر تا صد - گروه مقاله نویسی ترامافا (1402)
 • نشستی با موضوع تجاهر به اعتیاد - انجمن علمی استاد جعفری لنگرودی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1402)
 • درآمدی بر فرآیند تنظيم قراردادها از مذاکره تا انعقاد - مدرسه تجارت هوشیدر (1402)
 • نشست مجازی با موضوع آمادگی جهت شرکت در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری - لایو اینستاگرامی وکیل پویا صائب کیا (1402)
 • کارگاه دارالتعلیم زمستانه حقوق داوری در قراردادها - انجمن‌ علمی دانشجویی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • سلسله کارگاه های مهارت افزایی و کارآموزی - گروه حقوقی شهید لاجوردی (1402)
 • تحصیل در رشته حقوق در پرتو چشم انداز حرفه وکالت دادگستری - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • بررسی آینده شغلی وکالت در ایران - انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان (1402)
 • طلاق به درخواست زوجه - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه پیام نور شیراز (1402)
 • نقش حضور حقوقدانان در عرصه قانونگذاری - انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید (1402)
 • تلف حکمی و نظریه ظهور مصحح اعمال حقوقی (تبیین موضع دکترین حقوقی و رویه قضایی) - انجمن علمی دانشجویی حقوق گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی (1402)
 • کارگاه آموزشی بررسی ابعاد کیفری چک - کانون‌ علمی حقوقی دادبه (1402)
 • پرونده خوانی با موضوع الزام به ایفای تعهدات قراردادی - گروه حقوقی شهید مطهری با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه اراک (1402)
 • منفعت عمومی یا منفعت دولت - انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • کارگاه آنلاین لایحه نویسی - لایو اینستاگرامی محمد مهدی مطهری (1402)
 • آشنایی با دیوان داوری بین المللی و نحوه اقدام آن در ورزش - منطقه شمال کشور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی حقوق ایران با همکاری انجمن حقوق ورزش جمهوری اسلامی ا (1402)
 • تاثیر اختلال شخصیت خودشیفتگی در ارتکاب جرم - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری یزد، انجمن عل (1401)
 • حقوق کودک و کودک آزاری - معاونت حقوقی انجمن افق سلامت کرمانشاه، اتحاد حقوقی و انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور بوشهر (1401)
 • چالش های حقوقدانان ایرانی در فضای بین الملل - انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (1401)
 • کارگاه تخصصی مقاله نویسی و تقویت رزومه - گروه آموزشی دکتر وکیلی (1401)
 • دوره مقدماتی آموزش زبان فرانسه - انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (1401)
 • ترم دوم آموزش زبان فرانسه - انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل علامه طباطبایی (1401)
 • دوره طراحی EPC TURNKEY در صنعت نفت و گاز - انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل علامه طباطبایی (1401)
 • قانون_آزادی<حقوق بشر - انجمن های علمی حقوق دانشگاه های تهران (1401)
 • دوره قرارداد نویسی بین المللی - انجمن دانشجویی علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (1401)
 • تهاجم روسیه به اوکراین: حقوق بین الملل در ترازوی ارزش ها - انجمن دانشجویی علمی حقوق دانشگاه طباطبایی با همکاری آکادمی بیگدلی (1401)
 • THE International Criminal Court:20 years later - کارگروه حقوق بین الملل کیفری دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه برزیل (1401)
 • دوره آنلاین آشنایی با مسابقات بین المللی موت کورت - انجمن های علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه های قم و علامه طباطبایی (1401)
 • مدرسه ی زمستانه ی حقوق بین الملل کیفری - انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری (1401)
 • تحلیل لایحه خانواده ی آقای نوری در محضر دادگاه سوئد: آثار آن بر آینده حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری - کارگروه حقوق بین الملل کیفری و انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه طباطبایی (1401)

Other

 • دانشجوی فعال در تشکل ها، نهادها و کانون های فرهنگی و بسیج
 • دانشجوی فعال در انجمن علمی حقوق دانشگاه علمی کاربردی تالش
 • دانشجوی فعال در سازمان هلال احمر تالش
 • دانشجوی فعال در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی‌کاربردی تالش
 • دانشجوی فعال در عرصه جهاد تبیین
 • دانشجوی فعال در عرصه کتابخوانی
 • دانشجوی فعال در عرصه های فعالیت انجمن های علمی دانشجویی
 • دانشجوی فعال محیط زیست و منابع طبیعی
 • دانشجوی فعال در عرصه اردو های جهادی
 • دانشجوی فعال در عرصه نشریات دانشجویی زمینه ساز تولید مقاله علمی و پژوهشی
 • دانشجوی فعال در عرصه اجتماعی مجازی و فعالیت در عرصه عمومی غیر مجازی
 • دانشجوی فعال همايش ها و کنفرانس های ملی داخلی و بین‌المللی مقاله نویسی
 • دانشجوی فعال در حوزه فضای مجازی و رسانه
 • دانشجوی فعال در نویسندگی خلاق