آقای دکتر نوربخش Mirzaei

Dr. نوربخش Mirzaei

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469181)

16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers