خانم دکتر Mitra Gholami

Dr. Mitra Gholami

استاد- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479274)

37
42
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers