آقای دکتر Farokh Ghahramani Nejad

Dr. Farokh Ghahramani Nejad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480360)

19
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers