آقای Arad Rashidi

Arad Rashidi

پژوهشگر و محقق مدیریت کارآفرینی و کسب و کار

Researcher ID: (482778)

10
4
1
12
3
8
4

Researcher and author in the field of entrepreneurship and business management. Has national and international books and articles published in the field of entrepreneurship ecosystems and job creation in the international arena.

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

 • کتاب Learn English via tests (1) (انتشارات زانکو) - 1396 - English
 • کتاب Learn English via tests (2) (انتشارات زانکو) - 1396 - English
 • کتاب English tools you need to have (انتشارات زانکو) - 1394 - English
 • کتاب Learn English via song (انتشارات زانکو) - 1394 - English

Education

 • دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی گرجستان2015-2018

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر و موسس آموزشگاه زبان‌های خارجی رشیدی در شهرستان بوکان (1396-تاکنون)
 • موسس و مدیر موسسه مشاورە ای پژواک سخن آلا _ شمارە ثبت ٢٤٥ (تاکنون)
 • مدیر و مدرس آموزشگاه علمی آزاد مانا (1396-1398)
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله سه زبانه آلا (فارسی، کردی و انگلیسی) (تاکنون)
 • مشاور و برنامه ریز رتبه‌های برتر کنکور (1391-تاکنون)
 • مدرس کلاس‌های فن بیان و سخنوری و دارای مدرک درجه ۱ فن بیان (تاکنون)
 • مدرس دوره‌های فن ترجمه زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس (تاکنون)
 • مدرس دوره‌های مقاله نویسی از مقدماتی تا پیشرفته (تاکنون)
 • مدرس آیلتس و مشاور ارشد موسسە زبان دخترانە آلا _ بوکان (1396-تاکنون)
 • موسس و مدیر کانون فرهنگی آلا در شهرستان بوکان (1402-تاکنون)
 • دارای مدرک مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته مورد تایید انجمن علمی روانشاسی تربیتی ایران (91-تاکنون)
 • دارای مدرک Dba گرایش مدیریت حرفه ای کسب و کار مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (96-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • تقدیر بعنوان مدیر ، مشاور و مدرس کانون فرهنگی آلا بخاطر حمایت و آموزش رایگان کودکان بی بضاعت و کم بضاعت ، از طرف خانه کارگر شهرستان بوکان (1403)
 • مشاور و برنامە ریز تحصیلی مورد تشویق و مورد تایید موسسات داخل و خارج از کشور (1396)
 • سخنران برتر همایش‌های انگیزشی در سطح ملی (1390)

Workshops

 • کارگاه فن ترجمه زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس مقدماتی تا پیشرفته - .تهران (98)
 • کارگاه فن بیان و سخنوری - پردیس شریف (97)
 • مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته مورد تایید انجمن علمی روانشاسی تربیتی ایران - تهران، موسسە هدایت فرهیختگان جوان (97)
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی مقدماتی - تهران (96)
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی پیشرفته - تهران (96)
 • مدیریت برنامە ریزی تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - - (96)
 • Dba ( گرایش مدیریت حرفە ای کسب و کار ) - تهران_ موسسە آموزش عالی آزاد نگاره (95)
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی ISI - .

Other

 • منتقد و سخنران سیاسی _ اجتماعی از سال 1390
 • سخنران همایش های انگیزشی _ تحصیلی از سال ٩١_ بە نفع کودکان سرطانی ، بی سرپرست و بد سرپرست