آقای دکتر Seyyed Hossein Hassanzadeh

Dr. Seyyed Hossein Hassanzadeh

پژوهشگر

Researcher ID: (482808)

3
10
5
2
1
2

Conference Papers

 • حسن زاده، سید حسین (1402). تحلیل مبانی حکمرانی کاهش جمعیت زنبور عسل؛ موردکاوی سندرم جرب انگلی و سموم دفع آفات گیاهی، نخستین کنفرانس ملی زنبور عسل و زنبورداری، دانشگاه آزاد اسلامی خوی (1402)
 • حسن زاده، سید حسین، ضرورت تحول در حکمرانی امنیت غذایی بر اساس تجربیات داخلی و بین المللی؛ مطالعه موردی یکپارچه سازی صنعت مرغ گوشتی در ایران، سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی حکمرانی متعالی، دانشگاه عالی دفاع ملی (1400)
 • حسن زاده، سید حسین، نقش یکپارچه سازی صنعت مرغ گوشتی در امنیت اقتصادی، امنیت زیستی و پدافند غیرعامل کشور، نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (1395)

Journal Papers

Books

 • کتاب سالنامه خوی (پیشگامان پژوهش‌مدار) - 1400 - Persian
 • کتاب تاریخ و فرهنگ مامیشخان (ستوده) - 1398 - Persian
 • کتاب تاریخ، فرهنگ و گردشگری فیرورق (پئره) (ستوده) - 1397 - Persian
 • کتاب یکپارچه سازی صنعت مرغ گوشتی در کشورهای مختلف جهان (سپهر) - 1393 - Persian
 • کتاب طب اسب (نوربخش) - 1378 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • رییس هیئت مدیره خانه دانش و فرهنگ زریاب (1392-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده کشوری کتاب و کتاب‌خوانی (1395)
 • ایده پرداز برگزیده کشوری (بانک ایده) (1386)

Other

 • داور مقالات نخستین کنفرانس ملی زنبور عسل و زنبورداری، دانشگاه آزاد اسلامی، 1402