آقای دکتر Mehdi Fath Abadi

Dr. Mehdi Fath Abadi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (486493)

6
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers