آقای دکتر Masoud Soufi Majidpour

Dr. Masoud Soufi Majidpour

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (486492)

28
52
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers