آقای دکتر Hojjatollah Ranjbar

Dr. Hojjatollah Ranjbar

هیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (489769)

95
20
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers