خانم دکتر Zahra Darvishalizadeh

Dr. Zahra Darvishalizadeh

شاعر، نویسنده و پژوهشگر

Researcher ID: (507534)

1
9
18
3
2
2
1

Poet, writer and researcher

ISI Papers

 •  Confrontation Love and Indifferent in the Siavash_e Ferdowsi Shahnameh story based on Sternberrg`s theory.

Journal Papers

 • جامعه شناسی قدرت کیانی کیخسرو با رویکردی بر نظریه پی یر بوردیو (1401)

Researchs

 • تقابل مهر و بی مهری در داستان سیاوش از منظر استرنبرگ (Malaysian Jornal of Languages) (2018)
 • واکاوی مولفه های آز و میانه روی در داستان اسکندر بر اساس نظریه اعتدال ارسطو فصلنامه فسا (1403)
 • واکاوی استراتژی میدان قدرت در فصل تاریخی شاهنامه (1403)
 • فراسنجی سرمایه های حکومت کیخسرو و گشتاسپ (1403)
 • نقد اجتماعی نکاح در داستان رستم و سهراب (فصلنامه زن و جامعه) (1403)
 • تحلیل بوردیویی کارکرد عادت واره در پادشاهی کی کاووس (1403)
 • جامعه شناسی قدرت کیانی کیخسرو بر اساس نظریه بوردیو (فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج) (1402)
 • همسنجی اقتدار کیخسرو و گشتاسپ بر اساس نظریه پراتیک بوریو (فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی فسا) (1401)
 • مرور تحلیلی بر مولفه های حکمی و عرفانی کیخسرو (همایش ملی) (1400)

Books

 • کتاب قدرت در شاهنامه (دانشیاران ایران) - 1403 - Persian
 • کتاب پژوهنده نامه باستان (داشیاران ایران) - 1403 - Persian
 • کتاب ویراست دوم بباید نوشتن برین پرنیان (دانشیاران ایران) - 1402 - Persian
 • کتاب بباید نوشتن برین پرنیان (دانشیاران ایران) - 1401 - Persian
 • کتاب هوا و ابر (دانشیاران ایران) - 1401 - Persian
 • کتاب درخت و خاک (دانشیاران ایران) - 1401 - Persian
 • طرح پژوهشی مرور تحلیلی بر مولفه های حکمی و عرفانی کیخسرو (همایش ملی) - 1400 - Persian
 • گزارش مزرعه و رود (لک لک) - 1400 - Persian
 • کتاب بال های براق (لک لک) - 1400 - Persian
 • کتاب امانت داری (لک لک) - 1400 - Persian
 • کتاب قصه های کودکان خرگوش گوش دراز (لک لک) - 1400 - Persian
 • کتاب خانه درختی (لک لک) - 1399 - Persian
 • کتاب هدیه (لک لک) - 1399 - Persian
 • کتاب پرخوری از مجموعه قصه های کودکان (لک لک) - 1399 - Persian
 • کتاب مهر و بی مهری در شاهنامه (پیک فدک) - 1398 - Persian
 • کتاب آدم برفی (لک لک) - 1398 - Persian
 • کتاب تشنگی غنچه (لک لک) - 1398 - Persian
 • کتاب ققنوس در مه (کتیبه گیل) - 1390 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • نویسنده و شاعر صدا و سیما (1383-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس (1380-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نویسنده و پژوهشگر (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه برتر نویسندگی ریتمیک کودکان (1384)
 • نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه جشنواره مدارس استان تهران

Workshops

 • کارگاه های تخصصی نگارش و پژوهش - موسسه های غیر دولتی (1402)
 • مدرس زبان و ادبیات فارسی - مدارس غیر انتفاعی (1384)

Other

 • نویسنده و شاعر برنامه های کودک و نوجوان، فیلمنامه و داستان نویسی شبکه های تهران و مرکز گیلان و سایر...