ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای مهندس Shahram Samadi Khadem

Engineer Shahram Samadi Khadem

کارشناس ارشد

محور تخصصی:محیط زیست (عمومی)

Researcher ID: (51191)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت Shahram Samadi Khadem در مجامع و انجمنهای علمی

Shahram Samadi Khadem ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Shahram S.khadem."Evaluating the ecological and tourism potential of Neor Lake in order to planning of sustainable ecotourism development based on SWOT model". Scientia Guaianae (ISI Journal)- Vol 5, No 3 (2014)- ISSN: 0798-1120- OTTO HUBER, COROLAB HUMBOLDT, IVIC/CIET, APARTADO 21 827, CARACAS, VENEZUELA, 1020-A.دریافت فایل PDF مقاله
2Shahram S.khadem."Health tourism advantages in tourism attraction Case study (Sarein, Ardabil city)." New York Science Journal (N Y Sci J)- Volume 7 - Number 6 (Cumulated No. 64); June 25, 2014, ISSN 1554-0200; Monthlyدریافت فایل PDF مقاله
3Shahram S.khadem."The measurement of comments from rural managers regarding evaluation of tourism matrix-physical effects of second homes in rural areas (Case study: Baraghan County)". Nature and Science (Marsland Press, PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA, 347-321-7172) - Science Journalدریافت فایل PDF مقاله

Shahram Samadi Khadem Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی برنامه پایش و ارزیابی عملکرد به منظورکنترل و کاهش آلودگی رودخانه هرازدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
2دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ارزیابی سریع و انطباق آن بر اثرات محیط زیستی در فاز بهره برداری بندر امیرآباددومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
3دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی مجتمع پتروشیمی شازند با استفاده از روش های AHP و FMEAدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجمع فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب در خاک و گیاهان محدوده صنعتی پتروشیمی شازنددومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اقلیم استان مازندران و تاثیر آن بر ماکروکلیمای منطقهدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل افزایش جمعیت کلاغ سیاه Corvus frugilegus در محدوده شهرستان پارس آباد مغاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی محدوده رویشگاهی گونه سوسن چلچراغ Lilium Ledebourii Baker و عوامل اکولوژیکی موثر در پراکنش آن در استان اردبیلاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
8دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی دفن پسماند جامد شهر گرمی مغان، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مکانیسم توسعه پاک CDM به منظور کاهش گازهای گلخانه ای درصنعت سیمان مطالعه موردی صنعت سیمان اردبیلهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گزینه های بالقوه مکانمند برای توسعه شهری اردبیل با مدل ارزیابی چند معیاره مکانی SMCEهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی و تنوع زیستی منطقه شیروان دره سبلاننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
12دریافت فایل PDF مقالهبرآوردارزش تفرجی دریاچه نئور بااستفاده ازروش ارزش گذاری مشروط CVنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان محیطی دریاچه نئور به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل برنامه ریزی راهبردینخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل جهت توسعه صنعتی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند SMCEنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
15دریافت فایل PDF مقالهEvaluating the ecological and tourism potential of Neor Lake in order to planning of sustainable ecotourism development based on SWOT modelسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی و تنوع زیستی منطقه دوجاق اردبیلسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
17دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی جهت توسعه صنعتی با تاکید برمعیارهای اقتصادی و اجتماعی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند (SMCE) (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان اردبیل به منظور توسعه پایدار اکوتوریسمسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت فضای سبز درکنترل و کاهش آلودگی هوای شهریسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
20دریافت فایل PDF مقالهانرژی بیوماس و نقش آن در حفظ محیط زیست ایرانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرورت استفاده از انرژی‌های نو در راستای نیل به توسعه پایدار در ایرانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت فضای سبز درکنترل و کاهش آلودگی هوای شهریسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
23دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اکوسیستم های تالاب انزلی و بررسی تاثیرات محیط زیستی آنسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ژئومورفولوژی در تحلیل هیدروگرافی حوضه آبخیز رودخانه زال خلخالاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOTدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
26صمدی خادم، شهرام. "تصفیه شیرابه زباله بوسیله عمل انعقاد و ته نشینی." اولین کنفرانس سراسری محیط زیست، اردبیل1378
27فتائی، ابراهیم و شهرام صمدی خادم. " بررسی ارزش زیستی و اقتصادی آرتمیا." اولین همایش مهاباد و توسعه، مهاباد1384
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی، علیرضا و شهرام صمدی خادم. "مطالعه انگل های کرمی دستگاه گوارش کبوتر چاهی در زیستگاه های استان اردبیل." هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی، ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهصمدی خادم، شهرام. "معرفی فرآیند و قابلیت مجوزهای قابل خرید و فروش آلودگی سقف در کنترل آلودگی (مطالعه موردی صنایع استان اردبیل)." همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین، تهران1391
30صمدی خادم، شهرام ،نوراله بریمانی و روح اله اسماعیلی. "بررسی پیامدهای محصولات تراریخته و کشاورزی پایدار." هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان1396
31صمدی خادم، شهرام ،نوراله بریمانی و روح اله اسماعیلی. "ارزیابی و سنجش رابطه بین آگاهی بوم شناختی شالیکاران شهرستان ساری با میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار." " هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان1396

Shahram Samadi Khadem Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1صمدی خادم، شهرام. "بررسی پتانسیل‌‌های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه‌‌ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOT." فصلنامه محیط زیست.صص 29-43 -شماره 571392
2صمدی خادم، شهرام. "بررسی تالاب بین المللی سد اصلاندوز بعنوان پتانسیل مهم تالابی استان." مجله علمی محیط زیست.1392
3صمدی خادم، شهرام. "بررسی پتانسیل اکوتوریسم و توسعه آن در حوزه آبریز دریاچه نئور." مجله علمی محیط زیست.1392
4صمدی خادم، شهرام. "انرژی زمین گرمائی- مطالعه موردی سایت مشکین شهر." پژوهشنامه صنعت و انرژی1391

Shahram Samadi Khadem Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1مهندسی محیط زیست- گرایش تنوع زیستی و زیستگاه هاکارشناسی ارشد1389-1391
2مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و شیلاتکارشناسی1374-1378

سوابق شغلی و تخصصی Shahram Samadi Khadem

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سایر سوابقکارشناس معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان1378-1382
2تدریس دانشگاهیمدرس دبیرستان کار و دانش شیلات استان سیستان و بلوچستان1381-1381
3تدریس دانشگاهیمدرس دوره های آموزش و ترویج شیلات ایران1380-1382
4سایر سوابقکارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل1382-1385
5سایر سوابقرییس مرکز تحقیقات محیط زیست شهرستان بیله سوار1385-1387
6سابقه کار دانشگاهیکارشناس محیط زیست انسانی و معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل1387-1393
7سایر سوابقمعاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نکا1393-1395
8سایر سوابقکارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران1395-1396
9سایر سوابقکارشناس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران1396-1400
10سابقه کار دانشگاهیرئیس اداره امور زیست محیطی آب، خاک و پسماند- اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران1400-تاکنون

Shahram Samadi Khadem Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1International Workshop on Artemiaمرکز تحقیقات آرتمیای دریاچه ارومیه- سازمان شیلات ایران1380
2همایش معرفی دستاوردهای طرح ملی اقتصاد محیط زیستسازمان حفاظت محیط زیست ایران1384
3نشست بین المللی "جابجایی فرامرزی گونه ها و نمونه های بیولوژیک"سازمان حفاظت محیط زیست ایران1386
4نشست بین المللی "ساز و کار بین الدولی دانش محور تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی"سازمان حفاظت محیط زیست ایران1386
5ویژه دوره توجیهی بدو خدمتسازمان حفاظت محیط زیست ایران1383
6زبان انگلیسی سطح PIمرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار1380
7زبان انگلیسی سطح PEمرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار1380
8زبان انگلیسی سطح Eمرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار1381
9زبان انگلیسی سطح Iمرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار1381
10رایانه کار ICDL-1سازمان حفاظت محیط زیست ایران1384
11رایانه کار ICDL-2سازمان حفاظت محیط زیست ایران1384
12دوره آمایش سرزمینسازمان حفاظت محیط زیست ایران1383
13دوره ارزیابی ذخایر آبزیانسازمان حفاظت محیط زیست ایران1387
14دوره پرنده شناسیسازمان حفاظت محیط زیست ایران1385
15روش های پیشگیری و اطفاء حریق در طبیعتسازمان حفاظت محیط زیست ایران1387
16شناسایی ماهیان آبهای داخلی ایرانسازمان حفاظت محیط زیست ایران1386
17شناسایی، جمع آوری و مراحل حفظ نمونه بانک ژنسازمان حفاظت محیط زیست ایران1388
18سامانه اطلاعات مکانی GIS مقدماتیسازمان حفاظت محیط زیست ایران1388
19کاربرد GIS در برنامه ریزیسازمان حفاظت محیط زیست ایران1389
20اکوموزه زیست محیطیسازمان حفاظت محیط زیست ایران1387
21بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگریسازمان حفاظت محیط زیست ایران1388
22بیماری های واگیر (آنفلوآنزای پرندگان)سازمان حفاظت محیط زیست ایران1387
23ضابطین دادگستریسازمان حفاظت محیط زیست ایران1386
24آشنایی با پرورش ماهی در سیستم های مدار بستهسازمان حفاظت محیط زیست ایران1388
25دیرینه شناسیسازمان حفاظت محیط زیست ایران1389
26مدیریت HSE در محیط زیست و کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1396
27مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانهسازمان حفاظت محیط زیست ایران1394
28مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکسازمان حفاظت محیط زیست ایران1395
29شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان هاسازمان حفاظت محیط زیست ایران1395
30مدیریت امنیت اطلاعاتسازمان حفاظت محیط زیست ایران1395
31Seminar on Development and Utilization of Clean Energy and Renewable Energy for Developing Countries- License No.16A0417015Ministry of Commerce and organized by Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited-China1395

Other

RowTitle
1 کارشناس رسمی قوه قضائیه (موضوع ماده 187) در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار و عضو مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه از سال 1384 تاکنون
2 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل از سال 1384 تا 1393 و گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره اشخاص حقیقی از سوی سازمان مذکور در زمینه "محیط زیست و توسعه پایدار"
3 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران از سال 1393 تاکنون
4 کارشناس مسئول اجرائی پروژه های "کشت توأم خامه ماهی و میگو" و " توان تولید آرتمیا در استخرهای خاکی" از سوی معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان سیستان و بلوچستان در سال 1381.
5 همکاری در همکاری با کارشناسان خارجی در زمینه مدیریت پرورش میگو و ترویج روش های نوین آبزی پروری و ارائه خدمات کارشناسی به مزارع پرورش و مراکز تکثیر در سایت گواتر به مدت 3 سال.
6 عضو مؤسس اولین تشکل زیست محیطی غیر دولتی در استان اردبیل با عنوان "جمعیت همیاران سبز" در سال 1378 و فعالیت در این تشکل با سمت "مدیر امور پژوهشی" از تاریخ 3/5/78 لغایت 24/5/81 و نیز همکاری در اجرای چندین پروژه و همایش ملی و منطقه ای در قالب تشکل
7 کارشناس رابط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اداره کل صدا و سیمای استان اردبیل بعنوان کارشناس مجری برنامه های زیست محیطی سیمای استانی از سال 1387 لغایت 1393.
8 کارشناس مجری برنامه "زندگی در طبیعت" با کارفرمایی شبکه جهانی جام جم در سال 1386.
9 همکاری در طرح مطالعه زیستگاه پلنگ ایرانی در استان اردبیل در سال 1392.
10 انتخاب بعنوان کارمند نمونه شهرستان نکا در سال 1395.
create: 17 November 2015 - view 1468

Shahram Samadi Khadem annual papers published chart

Contact informations

Email: shahram_skh@yahoo.com
Country: ایران Province: مازندران City: ساری

Share

Favorites

  • تنوع زیستی و زیستگاه ها
  • مدیریت محیط زیست
  • ارزیابی و آمایش سرزمین
  • آلودگی های محیط زیست
  • آموزش محیط زیست
  • GIS و سنجش از راه دور

Top Keywords in Shahram Samadi Khadem papers

Support