آقای مهندس Shahram Samadi Khadem

Engineer Shahram Samadi Khadem

کارشناس ارشد

Researcher ID: (51191)

31
4
2
10
31
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Shahram S.khadem."Evaluating the ecological and tourism potential of Neor Lake in order to planning of sustainable ecotourism development based on SWOT model". Scientia Guaianae (ISI Journal)- Vol 5, No 3 (2014)- ISSN: 0798-1120- OTTO HUBER, COROLAB HUMBOLDT, IVIC/CIET, APARTADO 21 827, CARACAS, VENEZUELA, 1020-A.
 •  Shahram S.khadem."Health tourism advantages in tourism attraction Case study (Sarein, Ardabil city)." New York Science Journal (N Y Sci J)- Volume 7 - Number 6 (Cumulated No. 64); June 25, 2014, ISSN 1554-0200; Monthly
 •  Shahram S.khadem."The measurement of comments from rural managers regarding evaluation of tourism matrix-physical effects of second homes in rural areas (Case study: Baraghan County)". Nature and Science (Marsland Press, PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA, 347-321-7172) - Science Journal

Conference Papers

Journal Papers

 • صمدی خادم، شهرام. "بررسی پتانسیل‌‌های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه‌‌ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOT." فصلنامه محیط زیست.صص 29-43 -شماره 57 (1392)
 • صمدی خادم، شهرام. "بررسی تالاب بین المللی سد اصلاندوز بعنوان پتانسیل مهم تالابی استان." مجله علمی محیط زیست. (1392)
 • صمدی خادم، شهرام. "بررسی پتانسیل اکوتوریسم و توسعه آن در حوزه آبریز دریاچه نئور." مجله علمی محیط زیست. (1392)
 • صمدی خادم، شهرام. "انرژی زمین گرمائی- مطالعه موردی سایت مشکین شهر." پژوهشنامه صنعت و انرژی (1391)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (1378-1382)
 • کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل (1382-1385)
 • رییس مرکز تحقیقات محیط زیست شهرستان بیله سوار (1385-1387)
 • معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نکا (1393-1395)
 • کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران (1395-1396)
 • کارشناس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران (1396-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس دبیرستان کار و دانش شیلات استان سیستان و بلوچستان (1381-1381)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های آموزش و ترویج شیلات ایران (1380-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس محیط زیست انسانی و معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل (1387-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس اداره امور زیست محیطی آب، خاک و پسماند- اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران (1400-تاکنون)

Workshops

 • مدیریت HSE در محیط زیست و کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1396)
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1395)
 • شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1395)
 • مدیریت امنیت اطلاعات - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1395)
 • Seminar on Development and Utilization of Clean Energy and Renewable Energy for Developing Countries- License No.16A0417015 - Ministry of Commerce and organized by Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited-China (1395)
 • مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1394)
 • کاربرد GIS در برنامه ریزی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1389)
 • دیرینه شناسی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1389)
 • شناسایی، جمع آوری و مراحل حفظ نمونه بانک ژن - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1388)
 • سامانه اطلاعات مکانی GIS مقدماتی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1388)
 • بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1388)
 • آشنایی با پرورش ماهی در سیستم های مدار بسته - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1388)
 • دوره ارزیابی ذخایر آبزیان - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1387)
 • روش های پیشگیری و اطفاء حریق در طبیعت - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1387)
 • اکوموزه زیست محیطی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1387)
 • بیماری های واگیر (آنفلوآنزای پرندگان) - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1387)
 • نشست بین المللی "جابجایی فرامرزی گونه ها و نمونه های بیولوژیک" - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1386)
 • نشست بین المللی "ساز و کار بین الدولی دانش محور تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی" - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1386)
 • شناسایی ماهیان آبهای داخلی ایران - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1386)
 • ضابطین دادگستری - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1386)
 • دوره پرنده شناسی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1385)
 • همایش معرفی دستاوردهای طرح ملی اقتصاد محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1384)
 • رایانه کار ICDL-1 - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1384)
 • رایانه کار ICDL-2 - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1384)
 • ویژه دوره توجیهی بدو خدمت - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1383)
 • دوره آمایش سرزمین - سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1383)
 • زبان انگلیسی سطح E - مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار (1381)
 • زبان انگلیسی سطح I - مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار (1381)
 • International Workshop on Artemia - مرکز تحقیقات آرتمیای دریاچه ارومیه- سازمان شیلات ایران (1380)
 • زبان انگلیسی سطح PI - مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار (1380)
 • زبان انگلیسی سطح PE - مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور-چابهار (1380)

Other

 •  کارشناس رسمی قوه قضائیه (موضوع ماده 187) در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار و عضو مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه از سال 1384 تاکنون
 •  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل از سال 1384 تا 1393 و گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره اشخاص حقیقی از سوی سازمان مذکور در زمینه "محیط زیست و توسعه پایدار"
 •  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران از سال 1393 تاکنون
 •  کارشناس مسئول اجرائی پروژه های "کشت توأم خامه ماهی و میگو" و " توان تولید آرتمیا در استخرهای خاکی" از سوی معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان سیستان و بلوچستان در سال 1381.
 •  همکاری در همکاری با کارشناسان خارجی در زمینه مدیریت پرورش میگو و ترویج روش های نوین آبزی پروری و ارائه خدمات کارشناسی به مزارع پرورش و مراکز تکثیر در سایت گواتر به مدت 3 سال.
 •  عضو مؤسس اولین تشکل زیست محیطی غیر دولتی در استان اردبیل با عنوان "جمعیت همیاران سبز" در سال 1378 و فعالیت در این تشکل با سمت "مدیر امور پژوهشی" از تاریخ 3/5/78 لغایت 24/5/81 و نیز همکاری در اجرای چندین پروژه و همایش ملی و منطقه ای در قالب تشکل
 •  کارشناس رابط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اداره کل صدا و سیمای استان اردبیل بعنوان کارشناس مجری برنامه های زیست محیطی سیمای استانی از سال 1387 لغایت 1393.
 •  کارشناس مجری برنامه "زندگی در طبیعت" با کارفرمایی شبکه جهانی جام جم در سال 1386.
 •  همکاری در طرح مطالعه زیستگاه پلنگ ایرانی در استان اردبیل در سال 1392.
 •  انتخاب بعنوان کارمند نمونه شهرستان نکا در سال 1395.