Sari

98کنفرانس44ژورنال
22,031سند علمی
13مرکز علمی
16نشست291پژوهشگر
شهرداری ساری

شهرداری ساری در رتبه 32 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 39 مقاله برای شهرداری ساری منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ساری در تهیه و انتشار 45 مقاله همکاری داشته اند.

New papers
تاثیر فرارمالیاتی بر ایجاد امپراتوری مدیریتی شرکتهای فعال دربازار سرمایه ایرانInvestigation of the most common bacterial infection in hospital woundsارزیابی پایداری آبخیز سراب صیدعلی شهرستان سلسلهطراحی منبع جریان با استفاده از تقویت کننده عملیاتی کلاس AB در فن آوری ۱۸۰ نانومتر سی ماسNovel epoxy nanocomposite with nano TiO۲ and Al۲O۳ by D-optimal combined design and partial least squares discriminate analysis for food packagingتجویز هم زمان داروی فلوکستین به همراه بنزودیاپین فلورازپام به پرسنل شاغل در شهرداری "که به بیماری چاقی مفرط و متعاقب آن افسردگی و بی انگیزگی" دچار هستند، به منظور ایجاد کم اشتهایی جهت کاهش وزنشان و تولید شادابی و نشاط و در نهایت افزایش انگیزه و راندمان کاری آنها (نمونه موردی: مراجعه کندگان به درمانگاه شهرداری منطقه ۱۰ تهران)توصیه و تجویز داروی کلونازپام و ویتامین B۶ بصورت تواما و هم زمان در نوبت شب (قبل از خواب) به منظورآرامش بخشیدن به پرسنل شاغل شهرداری که شغل آنها پر تشنج و پر مشغله بوده و این امر موجب شده تا دچار پرخاشگری و بعضا درگیری و حتی اخراج گردند (نموه موردی:پرسنل مراجعه کننده به پزشک ادواری اداره سلامت منطقه ۱۱ شهرداری تهران) با یهره گیری از خروجی های نرم افزار گوسینبررسی نحوه بر خورد مدیران شهرداری تهران با پرسنل معتادبه ماده مخدر، مت آمفتامین (شیشه/آیس) و نقش آنها در امداد رسانی برای ترک دادن و پیشگیری از اخراج و تعلیق و منفک شدن آنها از شغل و سمتشان (مورد مطالعه: صادق رواسها)
Conferences
مراکز علمی
Meetings