آقای دکتر mojtaba dehdar

Dr. mojtaba dehdar

مشاور تحصیلی اموزش و پرورش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (58611)

4
9
8
5
3
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

 • کتاب یافته ها و نتایج آموزشی تربیتی ( مجموعه مقالات و یادداشت ها) (نشرهنر و علوم دانشگاهی) - 1398 - Persian
 • کتاب برنامه درسی پنهان (نشرهنر و علوم دانشگاهی) - 1397 - Persian
 • کتاب تربیت شهروندی (اذرفر) - 1396 - Persian
 • کتاب جامعه شناسی امنیت (اذرفر) - 1396 - Persian
 • کتاب تاثیر سیاستهای دولت بر جذب سرمایه گذار (اذرفر) - 1396 - Persian
 • کتاب رابطه برنامه درسی پنهان با تربیت شهروندی و عملکرد تحصیلی (آذرفر) - 1396 - Persian
 • کتاب the effectiveness of task - based teaching of grammar development (آذرفر) - 1396 - Persian
 • کتاب تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی و شهروندی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایرانشهر (ارنا) - 1394 - Persian

Teaching Experience

 • دانشگاه ازاد سلامی واحد ایرانشهر

Education

 • دکتری حرفه ای برنامه ریزی درسی ازاد اسلامی واحد اراک1395-تاکنون
 • کاردانی اموزش ابتدایی مرکز تربیت معلم شهید مطهری1392-1394
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ازاداسلامی واحد مرودشت1389-1391
 • کارشناسی اموزش ابتدایی ازاد اسلامی واحد ایرانشهر1385-1387
 • دکتری حرفه ای برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در 16 سال سابقه تدریس در مقاطع مختلف اموزش وپرورش (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه ازاد در مقاطع کاردانی و کارشناسی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در شروع تدریس در دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر و مسئول آموزش از مهر ۱۳۹۷ تا کنون (1397-1398)

Workshops

 • دوره فن بیان و ارتباط موثر - دانشکده علمی کاربردی هنر اصفهان (1396)