آقای مهندس Navid Jalaeian Ghane

Engineer Navid Jalaeian Ghane

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

Researcher ID: (65040)

6
3
2
1
3

Researchs

  • پژوهش در متون و ادوار تاریخی و بازآفرینی آثار (پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) (1397)
  • طراحی زائرسرا در مشهد مبتنی بر بازشناسی مفهوم زیارت امام رضا (ع) (1397)

Books

  • کتاب تجربه‌های طراحی با نگاهی به آثار دانشجویان معماری (علم معمار) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education