آقای Ebrahim Ghadimkhani

Ebrahim Ghadimkhani

دانشجوی دکتری حسابداری

Researcher ID: (72344)

4
2
3
2
1
3

Teaching Experience

  • مربی موسسه غیر انتفاعی علامه خویی(1399-1400)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • حسابدار (1399-تاکنون)
  • حسابرس (1396-1398)

جوایز و افتخارات

  • ذیحسابی برتر (1400)

Workshops

  • کارگاه آموزشی استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی/مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری (1395)
  • حسابداری و توسعه پایدار،نظارت مالی و شفافیت مالی - چهاردهمین همایش ملی حسابداری/دانشگاه ارومیه (1395)
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده - دانشگاه علوم اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور (1389)