اخبار کنفرانسها و ژورنالها (6,064)

 • فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

  فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

  اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره روز پنجشنبه، 27 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه در شهر ارومیه برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 25 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  7 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

  فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

  هشتمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه روز دوشنبه، 30 بهمن، 1402 توسط آروین همایش البرز برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 24 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  7 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی

  فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی

  دوازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی روز چهارشنبه، 20 تیر، 1403 توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان در شهر رشت برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 18 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  7 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

  فراخوان مقاله اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

  اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی روز سه شنبه، 1 اسفند، 1402 توسط باشگاه نوآفرینی توسکانو, مرکز نوآوری و فناوری های نوین اینولند , سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز آموزش عالی امام خمینی در شهر کرج برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 15 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  4 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

  فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

  پانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران روز دوشنبه، 30 بهمن، 1402 توسط آروین همایش برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 24 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  4 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

  فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

  اولین همایش ملی فلسفه برای کودک روز دوشنبه، 31 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار می شود.

  دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  3 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی

  فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی

  دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی روز جمعه، 18 اسفند، 1402 توسط آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 18 اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  3 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

  فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

  اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش روز جمعه، 25 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 12 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  2 بهمن 1402
 • فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی تاب آوری انرژی و پایداری

  فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی تاب آوری انرژی و پایداری

  اولین کنفرانس بین المللی تاب آوری انرژی و پایداری روز پنجشنبه، 30 فروردین، 1403 توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 26 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  2 بهمن 1402
 • اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران

  اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران

  اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران روز پنجشنبه، 10 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی سارویه, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 23 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  1 بهمن 1402
 • اولین کنفرانس بین المللی و ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری

  اولین کنفرانس بین المللی و ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری

  اولین کنفرانس بین المللی و ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری روز پنجشنبه، 24 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی سارویه, انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 23 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  1 بهمن 1402
 • ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

  ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

  ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین روز دوشنبه، 21 اسفند، 1402 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 10 اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  1 بهمن 1402
 • اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

  اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

  اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی روز سه شنبه، 1 اسفند، 1402 توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی باشگاه نوآفرینی توسکانو, مرکز نوآوری و فناوری های نوین اینولند در شهر کرج برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 15 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  1 بهمن 1402
 • دومین کنفرانس بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه

  دومین کنفرانس بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه

  دومین کنفرانس بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه روز سه شنبه، 8 اسفند، 1402 توسط دانشگاه تهران در شهر قشم برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 20 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  30 دی 1402
 • نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری

  نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری

  نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری روز پنجشنبه، 20 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  30 دی 1402
 • سومین همایش ملی پژوهشمند

  سومین همایش ملی پژوهشمند

  سومین همایش ملی پژوهشمند روز چهارشنبه، 19 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه هرمزگان, اداره آموزش و پرورش منطقه فین در شهر بندرعباس برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  30 دی 1402
 • همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور

  همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور

  همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور روز سه شنبه، 24 بهمن، 1402 در شهر بندرعباس برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 20 دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  27 دی 1402
 • دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر روز سه شنبه، 22 اسفند، 1402 توسط دانشگاه فنی و حرفه ای در شهر خرم آباد برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 1 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  26 دی 1402
 • فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

  فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

  دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی روز شنبه، 14 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 1 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
  26 دی 1402
 • فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

  فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

  اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی روز چهارشنبه، 18 بهمن، 1402 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود.
  26 دی 1402