پس پردازش دینامیکی تغییرات اقلیمی خراسان رضوی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 790

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCCC06_231

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

Abstract:

اقلیم سیستم پیچیده ای است که به دلایل افزایش گازهای گلخانه ای و تغییر کاربری اراضی در حال تغییر است. این وضعیت موجب افزایش دمای کره زمین و به تبع آن افزایش تغییرپذیری اقلیم و وقوع وقایع حدی آب و هوایی شده است. چنین شرایطی، پیش آگاهی های بلند مدت را با چالش مواجه کرده است. پیش آگاهی های بلند مدت با دقتبالا تاثیر به سزایی در برنامه ریزی های صحیح و اتخاذ تدابیر لازم در راستای مدیریت ریسک و کاهش پیامد های سوء نوسانات اقلیمی دارد. در این تحقیق با استفاده از مدل دینامیکی منطقه ای اقلیمی RegCM4 ، داده های سناریوهای واداشت تابشی RCP 4.5 برای متغیرهای بارش و دما در استان خراسان رضوی ابتدا تا 100 کیلومتر ریزمقیاس شده و سپس این داده ها با روش آشیانه سازی تا مقیاس 20 کیلومتر ریزمقیاس شده اند.

Authors

راهله مدیریان

کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقلیم شناسی

مریم کریمیان

کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقلیم شناسی

بهاره بذرافشان

کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقلیم شناسی

ایمان بابائیان

عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی

امیرحسین حلبیان

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

یاشار فلامرزی

عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی