معرفی و بررسی نگاره های مربوط به نبردهای حضرت علی (ع) در نسخه مصور روضه الصفا موجود در مجموعه فرییر واشنگتن

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 660

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISLART-10-21_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

یکی از مهمترین و نمادی ترین عناصر هنر دینی و شیعی ما ایرانیان وجود مبارک حضرتعلی (ع) است که در آثار هنری هنرمندان دوره ها و مکاتب مختلف، به اشکال گوناگون تجلیپیدا کرده است. نگارگری های نسخ خطی قدیمی، یکی از این موارد می باشد که به علت وسعتو پراکندگی آنها، هنوز به طور کامل شناسایی نشده اند. در بعضی از این نگاره ها وجود مبارکحضرت علی (ع) و در برخی دیگر به همراه یاران و نزدیکان آن حضرت ترسیم شده است. دربرخی دیگر از نگاره ها نیز نشانه هایی مانند شیر، شمشیر ذوالفقار و ... یافت می شود که به طورنمادین اشاره به وجود ایشان و باورهای شیعی نگارگر دارند.یکی از نسخه های مصور کتاب روضه الصفا فی سیرت الانبیاء و الملوک و الخلفا تالیف میرخواند در مجموعه فرییر واشنگتن نگهداری می شود که در پنج نگاره از آن حضرت علی (ع) و مالک اشتر در میدان نبرد به تصویر کشیده شده است. ازآنجاکه در شناسنامه اینتصاویر به ذکر دوره صفوی بسنده شده است، در این بررسی با پرداختن به ویژگی های بصرینگاره ها، مکتب نگارگری نسخه موردنظر برآورد گردیده و ضمن بررسی نگاره های مربوط بهنبردهای حضرت علی (ع)، بررسی شده است که آیا این نگاره ها در تطبیق کامل با متنکتاب و سیر داستانی حوادث قراردارند یا خیر. سرانجام با مطابقت دادن بخش های نوشتاریدرون کادربندی ها و کتیبه های نگاره ها با متن اصلی کتاب روضه الصفا مشخص شد که این نوشته ها دقیقا از متن کتاب اقتباس شده است و به قصد داستان سرایی و شرح وقایع نگاره ها میان تصاویر گنجانده شده اند. این مقاله به روش تاریخی، تحلیلی، توصیفی و با استفاده ازاطلاعات منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

Keywords:

Authors

مهناز شایسته فر

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، ریاست مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره

ندا کاویان

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس