فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

Islamic Art Studies

راه اندازی و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی در سال ۱۳۸۳ از دیگر فعالیت های مهم موسسه است که به شماره ۹۳۴/۱۲۴ در تاریخ ۸۳.۰۴.۰۵ بر اساس ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۶۴ در زمینه هنر پژوهش، هنرهای تجسمی و هنرهای کاربردی، وابسته به موسسه مطالعات هنر اسلامی موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. سپس نشریه طی حکمی به تاریخ۸۷.۰۹.۰۴ به شماره ۳/۷۰۹۸ از طرف کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به عنوان نشریه علمی_ پژوهشی درجه و اعتبار کسب نمود. این نشریه با چاپ مقالات اساتید و دانشجویان هنری در سطح تحصیلات تکمیلی، در مباحث تخصصی هنر اسلامی، توانسته جایگاه رفیع علمی خود را در سطح دانشگاه و مجامع علمی مطرح کشوری به دست آورد و دریافت درجه علمی پژوهشی که از درجات مهم عرصه نشریات علمی است و همچنین حضور اعضای هیئت تحریریه متخصص در سطح استاد و دانشیار، از دانشگاه های معتبر داخل و خارج، جایگاه رفیع علمی نشریه را متعالی تر کرده است.