اطلاعات کنفرانس

Third International Conference on Legal and Judicial Studies

تاریخ برگزاری: 22 اسفند 1398
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1399
تعداد صفحات: 490
تعداد مقالات :34
نمایش مقالات: 39461
شناسه ملی این کنفرانس: IJCONF03
نویسندگان مشارکت کننده: 51 پژوهشگر

مجموعه مقالات Third International Conference on Legal and Judicial Studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 34