بررسی آسیب شناسی رسانه های اجتماعی مجازی در زمینه دینداری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSP02_121

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های رسانه های اجتماعی مجازی بر نگرش دینی و دینداری بوده است. با توجه به ویژگی های خاص شبکه های اجتماعی مانند در دسترس بودن، آنلاین بودن، جستجوی آسان و سریع انواع موضوعات، سرعت و گمنام بودن کاربران و هم چنین محتوای تولیدی بدون محدودیت این رسانه ها مورد توجه جامعه قرار گرفته است. شیکه های اجتماعی مجازی با در دست گرفتن افکار عمومی، کنترل و هدایت آن و همچنین تهیج و به کارگیری آن، نقش جدی در عرصه اجتماعی بازی می کنند. اگرچه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات می توانند دارای تاثیرات مثبت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه های بحران زای این فرایند تاکید کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی ارزش های اجتماعی را متحول ساخته و دگرگونی گسترده ای را در شیوه های شکل گیری هویت دینی افراد و گروه ها به وجود آورده اند. در عصر جدید تحت تاثیر رسانه های اجتماعی هویت از مبنای ایستایی فاصله گرفته و هویت اجتماعی معاصر هیبریدی، پیچیده، و اغلب متناقض شده است.

Authors

رضا محموداوغلی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی