کپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیک

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,048

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF10_133

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

Abstract:

اثبات شده است که میکروکپسوله کردن روش امیدبخشی برای حفاظت باکتریهای پروبیوتیک در شرایط محیطی ناسازگاربوده و باعث افزایش زنده مانی آنها میشود. آلجینات متداول ترین ماده برای کپسوله کردن است و دلایل این محبوبیت راحتی در کاربردش، غیر سمی بودن، قیمت پائین و پذیرفته شدنش به عنوان یک مکمل در خوراک یا غذا است. در این مطالعه باکتریهای مولد اسید لاکتیک از فضولات دامی جداشدند و پس از تعیین خواص پروبیوتیکی آنها، با استفاده از آلجینات سدیم-هیومیک کپسوله شدند. طبق نتایج حاصل زنده مانی باکتری های کپسوله شده افزایش یافت.

Keywords:

زنده مانی , پروبیوتیک , تحمل به اسید , تحمل به نمک های صفراوی

Authors

حوا ربانی

دانشجو بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قربانعلی نعمت زاده

استاد ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

علی پاکدین پاریزی

استادیار بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

حمید نجفی زرینی

دانشیار بیوتکنولوژی و بهنژادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری