Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ghorbanali Nematzadeh

Ghorbanali Nematzadeh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179337)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Ghorbanali Nematzadeh

سمتهای علمی و اجرایی Ghorbanali Nematzadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سمتهای علمی و اجرایی Ghorbanali Nematzadeh در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Ghorbanali Nematzadeh در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Ghorbanali Nematzadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پروتئین های ذخیرهایی دانه در برخی از ارقام بومی و اصلاح شده برنجهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
2دریافت فایل PDF مقالهکپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیکدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
3دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری های مولد اسید لاکتیک با خواص پروبیوتیکی و توانایی جلوگیری از رشد قارچ های پاتوژندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیبات فوق رقیق بر الگوی فلور باکتریایی خاکهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روشهای مختلف استخراجRNAدر گیاه حساسMimosa pudica Lهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیاییچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی و تجزیه خوشه ایی ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوریچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوریچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
9دریافت فایل PDF مقالهالقاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow Whiteششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های موتانت (6M) برنجسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهردیابی برخی ژن های اعاده کننده باروری در لاین های موتانت 6M برنج / ندا A با نشانگر مولکولی SSRسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندرانکنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی)دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده (سنتزی)دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
16دریافت فایل PDF مقالهغربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمیکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
18دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter spدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
19دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی صفات آزمایشگاهی محرک رشد باکتری های ریزوسفری بیابان های شور استان گلستانهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.lاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنزاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاماششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ازتودههای برنج بومی استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
26دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی تودههای بومی برنج استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی وزراعیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی وبررسی فیلوژنی سرخس آبزی آزولااولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات کمی آپوکاروتنوییدهای عصاره گیاه آزولا تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی از عناصر (ازت ، فسفر وپتاسیم)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
29دریافت فایل PDF مقالهسیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلاننخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری هانخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی1394
31دریافت فایل PDF مقالهسازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralisدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیرتوسط جلبک های سبز - آبی سیانوباکتریهااولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک1393
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنهای بیان شده گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaClدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان کتوکارتنوئید آستاگزانتین در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) در مراحل مختلف دوره رشدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهروش STE به عنوان روشی مناسب در تهیه DNA ژنومی از گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) جهت مطالعات ژنتیکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فرایند شوک حرارتی به عنوان روشی سریع جهت شکستن دیواره سلولی ریزجلبک ها به منظور استخراج مواد ژنتیکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر دی پتاسیم فسفات (K2HPO4) بر میزان تجمع استاگزانتین در محتویات سلولی ریزجلبک اسپیرولیناسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهآنالیز افتراقی ترنسکریپتوم گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl با استفاده از تکنیک cDNA- AFLPسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی و بکارگیری آنها به عنوان یک منبع انرژی تجدید شوندهاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
46دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپهای انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمپلکس های پروتئینی و متابولیت های برنج تحت تنش شوری(NaCl)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی برخی ژنهای کاندیدای زودرسی و تاثیر آنها بر زمان خوشهدهی در برنجاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترادف دامینPEP-utilizer-C درآنزیم پیروات ارتوفسفات دی کینازPPDK گیاه آلوروپوس لیتورالیساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزااولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفیاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهیاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearumاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندماولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter triticiاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیتاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
58دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
59دریافت فایل PDF مقالهکاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
60دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فن آوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدید پذیر با منشاء گیاهیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (γ-rays) تحت تنش شوریشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعادهکننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L)شانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
65دریافت فایل PDF مقالهالقاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ویژه یونی بر رشد گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیساولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
67دریافت فایل PDF مقالهChemical composition and antibacterial activity of Methanolic extract of Artemisia annua L. against plant pathogenic bacteriaکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریز ازدیادی توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در محیط in vitroاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان القای پلی پلوئیدی در توت فرنگی وحشی (F. Viridis)با استفاده از کلشیسیناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
71دریافت فایل PDF مقالهلیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیساولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیماولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
73دریافت فایل PDF مقالهمعرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA-AFLPهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
74دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
75دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی ریز ماهواره در ترادف های EST گیاه پوکسیلنیا تنیفلورا و کاربرد آن بعنوان نشانگر مولکولیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
76دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچهاهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
77دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه بنی سیلیوم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
78دریافت فایل PDF مقالهبیش بیان ژن دلتا -1- پرولین - 5- کربوکسیلات سنتتاز 1(p5cs1) در گیاه توتون بمنظور افزایش تحمل به تنشهای اسمتیکهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
79دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشه های موبین در گیاه دارویی Artemisia siberiهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه UTR 5’ ژن P5CS در گیاهانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
81دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن منودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتولاریسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیدازهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
84دریافت فایل PDF مقالهاستحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
86دریافت فایل PDF مقالهایمنی پایدار زیستی بر پایه حذف ژن نشانگر انتخابیدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
87دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیواولین همایش ملی علوم زیستی1391
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضد باکتریایی گیاه پنج انگشت برعلیه برخی باکتریهای بیماریزای گیاهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضدمیکروبی شش گونه گیاهی برروی برخی باکتریهای بیماریزای گیاهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
90دریافت فایل PDF مقالهغربالگری ژنوم برنج برای ژن 1 - Pi با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایتسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گلخانه ای و مولکولی ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzaeسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
92دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن های اعاده کننده باروری درهیبریدهای برنج با استفاده ازنشانگرمولکولی SSRدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات درلاین های والدینی هیبریدهای برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
94دریافت فایل PDF مقالهالگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورتر (+)Na(+)/H غشاری تونوپلاستی از هالوفیت تک لپه ای Aeluropus littoralis در پاسخ به شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
95دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری روی مقادیر mRNA ژن SOS1 مسئول انتقال با مسافت طولانی یون (+)Na از گیاه Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
96دریافت فایل PDF مقالهآنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
97دریافت فایل PDF مقالهژن های نشانگر انتخابی سازگار با ایمنی زیستیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
98دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
99دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
100دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری بخشی از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنهای برنج و آرابیدوپسیس تالیانا با مطالعه نقش آنتیاکسیدانها در دفاع اکسیداتیو برای مقابله با تنشهای محیطیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط ژنتیکی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از نشانگر ISSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
104دریافت فایل PDF مقالهجداسازی مولکولی ترادف کد کننده زیر واحد c جزء غشایی پمپ یونی H(+)-ATPase و اکوئلی از گیاه Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
105دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و ارزیابی تکثیر نشانگرهای EST-SSR در گیاه آلوروپوس لیتورالیسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشوردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
108دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
109دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنظیم کننده های رشد و ریز نمونه گیاهی بر باززایی مستقیم بگونیارکسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
110دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی گیاه برنج با استفاده از روش لاین در تستردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولکولی لاینهای دارای ژن(های) برگرداننده باروری ارقام برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
112دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralisاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
113دریافت فایل PDF مقالهاکوفیزیولوژی بافت هالوفیت در جذب و دفع یون تحت تنش شوری Aeluropus littoralisهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
114دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
115دریافت فایل PDF مقالهشناسائی ژنتیکی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک حلقوی دریاچه گوری گول آذربایجان شرقیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام وحشی توتفرنگی ایران با استفاده از نشانگرهای اپیژنتیکیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
117دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه و برگ شلیل در طول فصل رشدهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیککنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
119دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفوفیزیولوژیک برخی از آکوتیپ های گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیسکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
121دریافت فایل PDF مقالههای هیدرولتیک جدا شده از بررسی وجود و تنوع ژنتیکی باکتری های تولید کننده آنزیم دریاچه گوری گول واقع در نواحی کوهستانی آذربایجانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
122دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی ژن طول دانه در جمعیت تلاقی مرکب برنجهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
123دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطح رونوشت ژن کد کننده ناقل پتاسیم HAKاز گیاه Aeluropus littoralis در پاسخ به شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
126دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترانسکریپتوم آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
127دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوسدهی و باززایی غیر مستقیم در گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.and C.A. Mey)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
129دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سویه های اگروباکتریوم ریزوژنز و ترکیب محیط کشت بر تولید ریشه های تراریخت گیاه کاسنی ( Cichorium intybus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
131دریافت فایل PDF مقالههالوفیتیسم گیاهان زراعیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
132دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acidهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
133دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinolهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
134دریافت فایل PDF مقالهمتیلاسیون سیتوزین DNA در مراحل نموی گیاه Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
136دریافت فایل PDF مقالهبا استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنزهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
137دریافت فایل PDF مقالهدر ارقام توتفرنگی ایران DNA مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
138دریافت فایل PDF مقالهپیشبر سازگار با شبکه ژنی درگیر در تحمل به شوری و خشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
139دریافت فایل PDF مقالهAeluropus littoralis در گونه ی (SOS) Salt Overly Sensitive بررسی مولکولی ژن هایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
140دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea saccیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
143دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری پژوهش با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب دربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
144دریافت فایل PDF مقالهاصلاح ومعرفی رقم جدید برنج قائم 3 به روش کلاسیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
145دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج قائم 1 به روش کلاسیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
146دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی ازلاینهای نگهدارنده باروری با استفاده ازنشانگرهای RAPD دربرنج oryaza stiva Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی بخشی ازژرم پلاسم برنج کشور با استفاده ازنشانگرهایمورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
148دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralisیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
149دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ژن رنگ ساقه با استفاده ازنشانگرهایمولکولی دربرنج Oryza sativa L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochstیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
151دریافت فایل PDF مقالهاثربازدارندگی اندام های مختلف کلزاBrassica napus L.) برخصوصیات جوانه زنی و رشدی دورقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشینه برروی پارامترهای جوانه زنی بذرگیاه Aeluropus littoralis درسطوح مختلف شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
153دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
154دریافت فایل PDF مقالهاهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
155دریافت فایل PDF مقالهمروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
157دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ایهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
158دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم WAهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
159دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبریددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
160دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنهای اعاده کننده باروری در ارقام و لاینهای برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
161دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی در القاء جنین زایی میکروسپور در ارقام کلزا (Brassica napus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
163دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد در کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آللی مکان ژنی اعاده کننده باروری سیستم نرعقیمی ژنتیکی‐- سیتوپلاسمی WA در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر میکروساتلیتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
165دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
166دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آللنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
167دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
168دریافت فایل PDF مقالهبررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
169دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های جدید تجدید کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
170دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاسترهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
171دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
172دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت ترکیب پذیری و هتروسیس صفات مهم در ارقام برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی پنج لاین خالص ذرت برای صفات مختلف با استفاده از سیستم تلاقی دای آللهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آللهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
176دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی برنج پرمحصول نعمت A جهت تولید بذر هیبریدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
177دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری تراکم دانه در برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
178دریافت فایل PDF مقالهتست آللی برای تعیین رفتار اصلاحی عطر و طعم برنج از طریق گازکروماتوگرافی و صفات مورفولوژیکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
179دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
180دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
181دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های مختلف برنج برایک الوس زایی و بازازایی از طریق کشت باکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
182دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنولوژی ویرایش ژنوم برای افزایش مقاومت به بیماری های گیاهیهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های WRKY تحت تیمار آزلائیک اسید در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در گیاه خیارهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
184دریافت فایل PDF مقالههمردیفی ژنتیکی برخی ارقام و لاین های موتانت برنج با استفاده از نشانگرهای ITSهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
185دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های موتانت برنج متحمل به آب شور دریا از طریق ارزیابی مورفولوژیکهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
186دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فیزیکوشیمیایی لاین های موتانت امیدبخش برنج حاصل از پرتودهی رقم خزرهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی هیبریدهای برنج حاصل از تلاقی لاین های نرعقیم بومی و برگرداننده باروری خارجیهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
188دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کمی لاین های موتانت امیدبخش نسل M۱۰ برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما روی رقم خزرهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
189دریافت فایل PDF مقالهاعجاز علمی قرآن، فرایند جوانه زنی گیاهاندومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی1400
190دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی لاین های موتانت M۹ برنجچهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1400
191دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در لاین های موتانت M۹ برنجچهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1400
192دریافت فایل PDF مقالهStudy of the effect of azelaic acid on phenyl alanine ammonia lyase enzyme activity in response to cucumber downy mildewبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
193دریافت فایل PDF مقالهStudy of β-۱,۳- glucanase enzyme in cucumber plant in response to Pseudoperonospora cubensisبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
194دریافت فایل PDF مقالهIdentification of CBL gene family in halophyte grass Aeluropus littoralisبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
195دریافت فایل PDF مقالهGenome-wide of identification of calcium sensor gene family in Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
196دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آزلائیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیاز در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی خیاربیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
197دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آنزیم بتا-۱و-۳ گلوکاناز در گیاه خیار در پاسخ به بیماری سفیدک دروغی (Pseudoperonospora cubensis)بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
198دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis)بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
199دریافت فایل PDF مقالهبررسی گستره ژنومی خانواده ژنی سنسورهای کلسیم در گیاه آلوروپوس لیتورالیس ( Aeluropus littoralis ((Gouan) Parl.بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
200دریافت فایل PDF مقالهافزایش مقاومت در برابر Fusarium oxysporum در گیاهان خیار تیمار شده با پروتئین هیدرولیز شده سویاهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
201دریافت فایل PDF مقالهسنتز زیستی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه حنا و مقایسه فعالیت ضد باکتریایی آن با عصاره متانولی برگ گیاه حناششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
202دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی گیاهان دارویی هندوانه ابوجهل، خارشتر و زیتون تلخ در شرایط آزمایشگاهیششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
203دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده پر محصول برنجپنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی1399
204دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات کیفی برخی از لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاماپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
205دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میانگین برخی لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاما با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
206دریافت فایل PDF مقالهآنالیز همبستگی و مقایسه میانگین برخی لاین های امید بخش برنج ارسالی از IRRIشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
207دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات نقره بر کنترل آلودگی میکروبی ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه زینتی آگلونماسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1397
208دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of antibacterial activity of chloroform extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteriaکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
209دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of antibacterial activity of methanolic extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteriaکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
210دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of chemical composition, secondary metabolites (phenol, flavonoid), antioxidant effect and biological activities of Golden rain leavesچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1396
211دریافت فایل PDF مقالهChemical composition, antioxidant and biological activities of the essential oil and extract of the fruits of Astragalus sp. from north Iranچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1396
212دریافت فایل PDF مقالهChemical composition of the essential oil from Gleditsia Caspica fruits and evaluation of antibacterial and antifungal activitiesسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
213دریافت فایل PDF مقالهChemical composition, antibacterial and antifungal activities of Xanthium Strumarium Linn Fruits essential oil against Some Plant Pathogensسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
214دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده ی آنزیم پرولین 5 کربوکسلات سینناز 1 از گیاه هالوفیت آلروپوس لیتورالیس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
215دریافت فایل PDF مقاله جداسازی و بررسی بیان ژن(BADH) Betaine aldehyde dehydrogenase در پاسخ به تنش شوری در هالوفیت آلروپوس لیتورالیس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
216دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن عامل طول دانه برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی در جمعیتهای تلاقی مرکبهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
217دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن عطر و طعن برخی لاینهای برنج حاصل از تلاقی مرکب از طریق نشانگرهای مولکولی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
218دریافت فایل PDF مقالهEffect of Some Plants Extracts on Rice Blastاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
219دریافت فایل PDF مقالهپالایش هالوفیتی خاکهای شورهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390

Ghorbanali Nematzadeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیانی خانواده فاکتورهای رونویسی شوک حرارتی (HSFs) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
2دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1397
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبکDunaliella Salinaفصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1397
5دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدفمهندسی آبیاری و آب ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1396
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرگل مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطیمجله پژوهش های تولید گیاهی1396
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ایزومرهای آپوکاروتنویید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران Crocus sativus از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهوارهفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنجمجله تولید گیاهان زراعی1395
11دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crossesمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
12دریافت فایل PDF مقالهتجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralisدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
13دریافت فایل PDF مقالهRelationship between Morphological Traits in Rice Restorer Lines at F3 Generation using Multivariate Analysisمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهپیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علمدوفصلنامه قرآن و علم1400
16دریافت فایل PDF مقالهIsolation, Purification and Identification of β-carotene from Azolla Pinnata R. Br. as a New Carotenoid Wealthy Sourceفصلنامه شیمی نوین1400
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوریمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1399
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای جاذب های زیستی و معدنی در کاهش شوری آبفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
19دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
20دریافت فایل PDF مقالهتجزیه وتحلیل بیان برخی از ژن های درگیر در شبکه های پیام رسانی در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl) تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
21دریافت فایل PDF مقالهگزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص های انتخابفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی پروتئین های دانه در ژنوتیپ های مختلف سویا [Glycine Max (L.) Merrill]فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
23دریافت فایل PDF مقالهاهمیت صفات اگرو-مورفولوژیک در شرایط آبیاری تکمیلی به عنوان معیارهای انتخاب در بهنژادی گندم بهارهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
24دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های آنتی اکسیدانی بافت های مختلف گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش شوریمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1398
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی گسترده ژنومی و آنالیز الگوی بیان خانواده ژنی HSP۹۰ در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
26دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Analysis of the Hairy Root Induction Methods in Hypericum perforatumدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1398
27دریافت فایل PDF مقالهکارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنجدو فصلنامه زیست شناسی خاک1398
28دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و بیان هترولوگ لاکاز در Pichia pastoris و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لاکاز نوترکیبدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1398
29دریافت فایل PDF مقالهSalt-related Genes Expression Pattern in Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Cultivars of Cotton (Gossypium sp.) under NaCl Stressدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1398
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک (Neochloris oleoabundance)مجله علمی شیلات ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های امید بخش کلزا در مناطق مختلف مازندرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
32دریافت فایل PDF مقالهتجزیه بیوانفورماتیکی پروتئین های حاوی دمین ARID-PHD و بررسی بیان ژن آن تحت تنش شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
33دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کال زایی و باززایی تلاقی های مرکب ارقام پر محصول برنج با لاین قائم پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه چمن شور ساحلی (Aeluropus littoralis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انتقال پذیر مبتنی بر EST پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
35دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفوانول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
36دریافت فایل PDF مقالهشناسایی باکتریهای تحملکننده شوری از خاکهای شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنهافصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زائی گیاه داروئی Momordica charantia L.مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1395
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های برنج سبز برتر (GSR) از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوبفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر ماده خشک و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه گیاه دارویی سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea]مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1395
40دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
41دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس کلروفیل نهال های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستاندوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهEvaluating Antibacterial Activity of In Vitro Culture of Ajwain (Trachyspermum copticum) Extract and Comparison with Seed Extract and Essential Oilsدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L) Moench) به تنش دمای پایینمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی و ریخت شناختی در برخی رقم های محلی و اصلاح شده ی برنجمجله علوم و فنون هسته ای1394
45دریافت فایل PDF مقالهتغییر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاکمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای توت فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج ( (Oryza sativaبا استفاده از روش های تجزیه رگرسیون و علیتپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
48دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS۱ در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
51دریافت فایل PDF مقالهFingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat markerدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
52دریافت فایل PDF مقالهIsolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstressدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
54دریافت فایل PDF مقاله(مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوبپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
55دریافت فایل PDF مقالهغربالگری لاین های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
56دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
57دریافت فایل PDF مقالهپاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
58دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS۳) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
59دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش شوریمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1391
60دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (۱ AlSODو ۲AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoidesپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
61دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط القا و تثبیت کشت ریشه های مویین گیاه کاسنی (Cichorium intybus) حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
62دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و تعیین خصوصیات ژن زیر واحد c آنزیم H+- ATPase واکوئلی در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1390
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلفمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
64دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج "قائم" به روش کلاسیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1390
65دریافت فایل PDF مقالهواکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1389
66دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج "پردیس" به روش کلاسیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1389
67دریافت فایل PDF مقالهغربالگری لاین های آلوپلاسمیک برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پروتئین های دانه در موتانت های سویا [Glycine max (L.) Merrill] پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
69دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های بازگرداننده باروری با استفاده از نشانگرهای STS در ارقام مختلف برنج ایرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
70دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
71دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیفصلنامه علوم آب و خاک1386
72دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه های موزمجله علوم و فنون هسته ای1384
73دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیکدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
74دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیکفصلنامه علوم آب و خاک1382
create: 2 June 2019 - view 1885

Ghorbanali Nematzadeh annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Ghorbanali Nematzadeh papers

Support