آقای Ali Pakdin Parizi

Ali Pakdin Parizi

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179338)

33
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers