گزارش نهایی ارزیابی جمعیت های در حال تفرق سیب زمینی به منظور انتخاب تک بوته های مناسب

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
Document ID: R-1067563
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 120
Pages: 73
Publish Year: 1386

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: