بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور (۲ .آسیب شناسی قوانین آلودگی هوای کشور)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1161754
Publish: 4 March 2021
دسته بندی علمی: هواشناسی
View: 340
Pages: 31
Publish Year: 1398

This Report With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

این Report در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

یکی از الزامات مبارزه موفق با آلودگی هوا، وجود ساختار حقوقی و قانونی هدفمند درخصوص مصوبات و مقررات با موضوع آلودگی هواست. با توجه به خسارات سنگین ناشی
از آلودگی هوا در حوزه های سلامت و اقتصادی، هدف از این گزارش ارائه آسیب شناسی قوانین حوزه های مختلف آلودگی هوا در کشور است. در اسناد بالادستی تاکیدات متعددی مبنی بر اهمیت محیط زیست در برنامه ها و طرح ها وجود دارد. از طرفی قوانین و مصوبات متنوعی تاکنون به دستگاه های مختلف جهت مبارزه با آلودگی هوا ابلاغ شده است. بررسی های مختلف درخصوص ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مهمترین نهاد متولی آلودگی هوا در کشور نشان دهنده کاستی هایی درخصوص ساختار سازمانی و ارتباطات و رویه های موجود در خارج و داخل سازمان است. در این گزارش سعی شده، با توجه به آسیب های گسترده ناشی از آلودگی هوا در حوزه سلامت و اقتصاد کشور، آسیب شناسی قوانین فعلی آلودگی هوا براساس مطالعات پیشین و نظرات نخبگان این حوزه انجام پذیرد. 

Keywords:

آلودگی هوا . آسیب شناسی. قوانین و مصوبات