بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 344

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRL-7-1_001

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانانجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، از یک جامعه ۱۴۰  نفری از کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان، ۱۰۳ نفر بهعنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. روش نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده است. داده­ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمعآوری شدند. روایی، با استفاده از روایی صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS، با آزمون­های پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراکشده با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان رابطه وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان فرماندهی انتظامیاستان همدانرابطه چندگانه وجود دارد.

Keywords:

حمایت سازمانی ادراک شده , معنویت در محیط کار , بهرهوری کارکنان , فرماندهی انتظامی همدان

Authors

محمدامین ترابی

گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ارکیده حامدی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران( صندوق پستی۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران)، ایران

طیبه جلیلیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیم­پور،حبیب؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ سخندان، الناز (1396). تحلیل نقش معنویت ...
 • آذر، عادل، زارعی، محمد؛ طحاری، محمدحسین (1391). اولویت­بندی عوامل ‌مؤثر‌ ...
 • برایی نژاد، حمید؛ پردلی، عباس؛ حشمت زاده، مهدی؛ کیخا، عالمه ...
 • حاجی رحیمیان، تورج؛ شیرعلی کلیشادی، محمد (1396). بررسی رابطۀ بین ...
 • حریری، نجلا، روتن، سیده زهرا، جان محمدی، مریم (1392). سنجش ...
 • بررسی تاثیر مولفه های معنویت در محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی [مقاله کنفرانسی]
 • دعایی، حبیب الله، برجعلی لو، شهلا (1390). بررسی رابطۀ­ی حمایت ...
 • ذوالفقاری، ابوالفضل؛ محبی، اکرم (1393). انواع دینداری و اخلاق کار، ...
 • رازی، سمیرا؛ اکبری، مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ مرزبان، شیرمراد (1393). رابطۀ ...
 • رجبی فرجاد، حاجیه؛ میرسپاسی، نیلوفر؛ سمیعی، معصومه (1396). بررسی تأثیر ...
 • زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ اسماعیلی، محمد؛ خانمرادی، سعید (1394). رابطۀ ...
 • زکی، محمدعلی (1395). بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده ...
 • شفیع زاده، حمید؛ گیلا، مهدی (1397). پیشی بینی عملکرد کارکنان ...
 • شفیع­زاده، حمید؛ گیلا، مهدی (1397). پیش­بینی عملکرد کارکنان بر اساس ...
 • شیرزاد کبریا، بهارک؛ نصرتی، لیلا (1396). بررسی امنیت شغلی و ...
 • شیرزادکبریا، بهارک؛ نصرتی، لیلا (1396). بررسی امنیت شغلی و ادراک ...
 • صانعی، مهدی؛ بوجار، محسن؛ آذرمهر، محمدعلی (1392). »بررسی رابطۀ بین ...
 • عباسی چهارراه گشین، محسن (1392). بررسی نقش واسطه ای حمایت ...
 • عباسی، همایون؛ صیادی، فاطمه؛ عیدی، حسین؛ صیادی، مهین (1394). پیش­بینی ...
 • عریضی، حمیدرضا؛ گل­پرور، محسن (1391).الگوی مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده با ...
 • عسگری، بهمن، پور سلطانی زرندی، حسین، آقایی، نجف، فتاحی، جمال ...
 • فولادبند، فرحناز (1390). بررسی رابطۀ حمایت سازمانی ادارک شده و ...
 • لطیفیان، اخمد؛ دعایی، حبیب الله (1392). ترسیم مدل مفهو‌می‌بهره­وری کارکنان ...
 • محسنی، علیرضا، زنجانی، حبیب اللع؛ طالقانی، متین (1391). بیگانگی از ...
 • نصراصفهانی، علی؛ امیری، زینب؛ فرخی، مصطفی؛ سیفی، محسن (1396). تأثیر ...
 • الوانی، سیدمهدی ، احمدی، پرویز (1390). طراحی الگوی جامع مدیریت ...
 • وهابی، احمد؛ یعقوبی، مختار؛ وهابی، بشری؛ صیادی، مهناز، آزادی، نمامعلی ...
 • اله وردی زاده، مهدی؛ خدایی محمودی، رضا (1397). مدل اثر ...
 • رابطه بین دینداری در کار با تعهد سازمانی و خود نظارتی [مقاله کنفرانسی]
 • Abou-Moghli, A. (2015). The role of organizational support in improving ...
 • Akhilendra K. S., & Sadhana S. (2013), Perceived Organizational Support ...
 • Anjum, A., & Naqvi, G. (2012). Impact of perceived supervisor ...
 • Bjuggren, C. M. (2018). Employment protection and labor productivity. Journal of ...
 • Hanaysha, J. (2016). Improving employee productivity through work engagement: Evidence ...
 • Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2013). Workplace ...
 • Mitroff, I. I., & Denton, E. A. (1999). A spiritual audit ...
 • Okulicz-Kozaryn, A. (2010). Religiosity and life satisfaction across nations. Mental Health, ...
 • Rusbasan, D. R. (2010). Help boss, I'm stressed! Measuring types of ...
 • Van der Walt, F., & De Klerk, J. J. (2014). ...
 • Vandenberghe, C., & Panaccio, A. (2012). Perceived sacrifice and few ...
 • Zayum, S. S., Aule, O., & Hangeior, A. A. (2017). ...
 • نمایش کامل مراجع