آنالیز علت و فرکانس حوادث حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 743

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF03_006

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

در سرتاسر جهان خصوصا در کشورهای صنعتی حمل و نقل مواد خطرناک یک روند افزایشی را نشان می دهد، در این پژوهش ما بر آن هستیم تا ابتدا حوادث حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک مربوط به ۵ سال در ایران را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داده و فاکتور های موثر بر حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک را به کمک تجزیه تحلیل صورت گرفته و بررسی مطالعات پیشین تعیین نماییم. در نهایت به کمک روش آنالیز درخت خطا و تئوری شهودی dempster-shafer به اولویت بندی فاکتورهای موثر بر حوادث حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از محاسبه احتمال پسین فاکتورهای موثر در حوادث نشان داد که فاکتور وسیله نقلیه با ۰/۵۵ بیشترین تاثیر در وقوع حوادث را داشته ، پس از آن فاکتور بسته بندی و بارگیری مواد خطرناک با ۰/۴۸۹ رتبه دوم را داشته، در پی آن فاکتورهای انسانی با ۰/۳۸۲ قرار داشته و در نهایت فاکتورهای محیطی با ۰/۱۱۱ کمترین میزان تاثیر در وقوع حوادث را به خود اختصاص داده است.

Authors

اسماعیل خداپرست

کارشناس ارشد ایمنی صنعتی، دانشکده HSE، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

موسی جباری

استادیار گروه ایمنی صنعتی ، دانشکده HSE، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

روح اله حاجی زاده

استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

امیر کاووسی

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده HSE، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

شکوه السادات خالو

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده HSE، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران