پارامترهای موثر بر تولید بیوگاز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 347

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA01_175

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

Abstract:

سوختهای پاک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی هستند که آنها را پاکتر از بنزین با ساختار و ترکیب فعلی در عمل احتراق می نمایند. این سوختها در حین احتراق، آلاینده کمتری تولید میکنند، در ضمن استفاده از این سوختها شدت افزایش دی اکسید کربن را نیز کاهش میدهد. استفاده از ضایعات بخش کشاورزی و تغذیه به عنوان منبع جدید انرژی نو، در جهت تولید بیوگاز، علاوه بر تولید انرژی تجدید پذیر، باعث تولید کود کشاورزی و افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و کنترل بیماریها میشود و یک راه حل مناسب برای دفع مواد زائد جامد می باشد. عوامل مختلفی بر تولیدبیوگاز موثر هستند که می توانند بازده ی تولید را کاهش با افزایش دهند. آگاهی از آنها می تواند برای دانشجویان و دستندرکاران این زمینه بسیار مثمر ثمر باشد. این مطالعه به صورت جامع، به بررسی پارامترهای موثر و نقش آنها در تولیدبیوگاز می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده کارایی تولیدبیوگاز در گرو پارامترهای موثر در تولید آن می باشد. از جمله مهمترین پارامترهای موثر در تولیدبیوگاز می توان به نسبت کربن به نیتروژن، دما و اسیدیته بستر تولید اشاره کرد. انجام مطالعات بیشتر در زمینه پارامترهای موثر در تولیدبیوگاز می تواند منجر به ایجاد زمینه های تحقیقات ی جدید در عین کمک به پایداری تولید بیوگاز شود.

Authors

محمدعلی کیهاندوست

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش بازیافت و مدیریت پسماند، دانشگاه محقق اردبیلی

ترحم مصری گندشمین

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

علی روشنیان فرد

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

سینا فیض اله زاده اردبیلی

دکتری تخصصی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

امیر شایعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت پسماند، دانشگاه محقق اردبیلی

رضا رسول زاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکا نیزاسیون کشاورزی، دانشگاه محقق ارد بیلی