تعیین مشخصات مکانیکی پای مصنوعی کامپوزیتی در شرایط پیاده روی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 336

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF04_044

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

Abstract:

یکی از موله های مهم در طراحی وساخت پای مصنوعی، خصوصا از جنس کامپوزیت لایه ای، انتخاب درست مشخصات مادی و هندسی آن است. برای ساخت یک نمونه پای مصنوعی، باید مشخصات مادی آن به نحوی تعیین شوند تا با قرارگیری آن پای مصنوعی تحت شرایط بارگذاری و مرزی یکسان با نمونه های صنعتی، رفتار مکانیکی مشابهی از خود نشان دهد. برای این منظور از روش های بهینه یابی پارامتری موجود در نرم افزار انسیس ورکبنچ استفاده می شود. بنابراین با در نظرگیری شرایط نیرویوارد بر پای مصنوعی در پیاده روی وبا استفاده از مدل هندسی و شرایط بارگذاری موجود درمراجع ومطابق با استاندارد ISO ۲۲۶۷۵ ، ابتدا مدل عددی ایجاد شد و صحت سنجی انجام می شود. سپس در شرایط بارگذاری و مرزی مشابه، رفتار مکانیکی مورد انتظار از این مدل عددی کامپوزیتی برای هندسه موردنظر تعیین می شود و مشخصات مکانیکی مطلوب پیس از بارگذاری در حالت های مختلف پیاده روی، بدست می ایند. مقایسه نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج موجود در منابع مختلف تطابق قابل قبولی را نشان می دهند.

Authors

مهدی کاظمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

عمادالدین شرف خرم نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا مسلمانی

دکتری مهندسی مکانیک و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز