بررسی رابطه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی، ترس از ارزیابی منفی، سرکوب فکر و ذهن آگاهی با میانجی گری خود پنهانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 336

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHPP-8-3_004

تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1400

Abstract:

مقدمه: تنهایی دردناک­ترین تجربه از بین همه تجارب بشری است که منجر به مشکلات روانشناختی و جسمانی شدید می­ شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی، ترس از ارزیابی منفی، سرکوب فکر و ذهن آگاهی با میانجی­گری خود پنهانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش: طرح پژوهش، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه­ ی پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ بود، که از بین آن­ ها ۲۰۰ نفر به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ­های ذهن آگاهی (MAAS)، سیاهه سرکوب خرس سفید (WBSI)، فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES)، فرم کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) و مقیاس خود پنهانی (SCS) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار AMOS و SPSS نسخه ۲۰ و روش­ های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و روش بوت استراپ انجام شد. یافته­ ها: شاخص­ های برازندگی مدل شامل ۰/۰۱=RMSEA، ۰/۹۹=NFI، ۰/۹۹=CFI، ۰/۹۹=IFI، ۰/۹۹=AGFI، ۰/۹۹=GFI به دست آمد که حاکی از برازندگی خوب مدل پیشنهادی است. همه اثرات غیرمستقیم ترس از ارزیابی منفی با ذهن آگاهی و سرکوب فکر با میانجی­گری خود پنهانی و همچنین احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی با ذهن آگاهی و سرکوب فکر با میانجی­گری خود پنهانی معنی دار شدند (≤۰/۰۰۱P).  نتیجه گیری: ذهن آگاهی از طریق پذیرش احساسات و افکار موجب کاهش احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، سرکوب فکر و خود پنهانی می­ شود.

Keywords:

Social and emotional loneliness , Fear of negative evaluation , Mindfulness , Thought suppression , Self-concealment , احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی , ترس از ارزیابی منفی , ذهن آگاهی , سرکوبی فکر , خود پنهانی

Authors

راضیه منصوری نژاد

Master of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khoozestan, Iran

نیره عبدالهی

Master of Family Counseling, Department of Family Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khoozestan, Iran

طیبه محمودی

Ph. D Student of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

لیلا عبدالرسولی

Master of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khoozestan, Iran

یدالله زرگر

Associate Professor, Department of Counseling, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akdogan R, Cimsir E. (۲۰۱۹). Linking inferiority feelings to subjective ...
 • Akin A. (۲۰۱۰). Self-compassion and loneliness. International Online Journal of ...
 • Amorim LAG, Da Fonseca PN, Machado GMA, Guimaraes CLC, Da ...
 • Baghaei N, Saffarian TM, Khouei NG. (۲۰۱۹). Developing a Structural ...
 • Brown KW, Ryan RM. (۲۰۰۳). The benefits of being present: ...
 • Brown KW, Weinstein N, Creswell JD. (۲۰۱۲). Trait mindfulness modulates ...
 • Buckner JD, Zvolensky MJ, Farris SG, Hogan J. (۲۰۱۴). Social ...
 • Cichon E, Szczepanowski R, Niemiec T. (۲۰۲۰). Polish version of ...
 • Clear SJ, Zimmer-Gembeck MJ, Duffy AL, Barber BL. (۲۰۲۰). Internalizing ...
 • Costa M, Pereira AT, Soares MJ, Azevedo J, Macedo A. ...
 • Cramer KM, Barry JE. (۱۹۹۹). Psychometric properties and confirmatory factor ...
 • Di Giuseppe M, Gemignani A, Conversano C. (۲۰۲۰). Psychological resources ...
 • Ditommaso E, Brannen C, Best LA. (۲۰۰۴). Measurement and validity ...
 • Dogan U, Seda Colak T. (۲۰۱۶). Self-concealment, Social Network Sites ...
 • Edmonds F, Masuda A, Tully EC. (۲۰۱۳). Relations among self-concealment, ...
 • Frijns T, Finkenauer K, Keijsers L. (۲۰۱۳). Shared secrets versus ...
 • Ghorbani N, Watson PJ, Weathington BL. (۲۰۰۹). Mindfulness in Iran ...
 • Heimberg RG, Brozovich FA, Rapee RM. (۲۰۱۰). A cognitive-behavioral model ...
 • Iijima Y, Tanno Y. (۲۰۱۲). The rebound effect in the ...
 • Jokar B, Salimi A. (۲۰۱۲). Psychometric feature of the short ...
 • Kostikidou S. (۲۰۲۰). Culture and Grief: The concepts of social ...
 • Larson DG, Chastain RL. (۱۹۹۰). Self-concealment: Conceptualization, measurement, and health ...
 • Leary RM. (۱۹۸۳). A brief version of the fear of ...
 • Liu X, Yang Y, Wu H, Kong X, Cui L. ...
 • Major B, Gramzow RH. (۱۹۹۹). Abortion as stigma: cognitive and ...
 • Masuda A, Wendell JW, Chou YY, Feinstein AB. (۲۰۱۰). Relationships ...
 • Pachankis JE. (۲۰۰۷). The psychological implications of concealing a stigma: ...
 • Petrak JA, Doyle AM, Smith A, Skinner C, Hedge B. ...
 • Pitarch MJG. (۲۰۱۰). Brief version of the fear of negative ...
 • Pocinho M, Macedo E. (۲۰۱۷). Solidao: Um Construto Complexo. Interações: ...
 • Potoczniak DJ, Aldea MA, De Blaere C. (۲۰۰۷). Ego identity, ...
 • Razavi Ghahfarokhi SP. (۲۰۱۶). Loneliness and emotion regulation: the mediating ...
 • Rosa V, Tomai M, Lauriola M, Martino G. (۲۰۱۹). Body ...
 • Rosenstreich E, Margalit M. (۲۰۱۵). Loneliness, mindfulness, and academic achievements: ...
 • Saed O, Pourheesan S, Aslani G, Zarger M. (۲۰۱۱). The ...
 • Tavoli A, Montazeri A. (۲۰۲۰). Psychometric evaluation of the Iranian ...
 • Uzunhisarlikcıoglu E, Akgul H, Kavuncuoglu E. (۲۰۲۰). “Estimation of Emotional ...
 • Van Schie K, Wanmaker S, Yocarini I, Bouwmeester S. (۲۰۱۶). ...
 • Vanhalst J, Luyckx K, Raes F, Goossens L. (۲۰۱۲). Loneliness ...
 • Wegner DM, Zanakos S. (۱۹۹۴). Chronic thought suppression. Journal of ...
 • نمایش کامل مراجع