بررسی امکان پذیری کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدارOFCOR) درطرح های انتقال یافته ها از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 988

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TARVIJCONF03_024

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1390

Abstract:

رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدارOFCOR) به عنوان یک جایگزین مناسب برای رهیافت عمومی ترویج و به منظور سازگار نمودن نتایج تحقیقات با شرایط مزرعه و نیازهای زارع مطرح شده است، در ایران از سال 1361 در قالب مزارع نمایشی - ترویجی و تحقیقی - ترویجی و به شکل سازمان یافته تر از سال 1381 در قالب طرح تسریع انتقال یاف ته ها عناصری از این رهیافت وارد نظام ترویج و آموزش و تحقیقات ایران گردید . هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه مخاطب مدار در طرح های انتقال یافته ها از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان ایلام می باشد. جامعه آماری تحقیق 142 نفر ازکار شناسان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بود که با توجه به محدود بودن تعداد، نظرات همه آنها در قالب یک طرح سر شماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تایید کارشناسان و صاحب نظران د انشگاهی و اجرایی قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای همه مقیاس های بکار گرفته شده قابل قبول برآورد گردید.

Keywords:

مزرعه مخاطب مدار , طرح های انتقال یافته ها , ترویج و آموزش کشاورزی , رهیافت های تحقیقی ترویجی , ایلام

Authors

مهران نظری

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ورئیس اداره ترویج شهرستان شیروان چر

سیدجمال فرج اله حسینی

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

حسین مهدیزاده

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسکو، ترانه (1381). بررسی اثر بخشی رهیافت مشارکتی مدرسه درمزرعه ...
 • اقبالیان، پری (1381). بررسی مقایسه‌ای میزان موفقیت برنامه های انتقال ...
 • راجرز، ام وشوکمیر، ف (1369). رسانش و نوآوری ها، رهیافت ...
 • زمانی پر، اسدالله (1373). ترویج کشاورزی در فرایند توسعه، انتشارات ...
 • شهبازی، اسماعیل (1377). توسعه وترویج روستائی. انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • کرمی، عزت الله (1371). نیاز به نظام تحقیقات و ترویج ...
 • مراد نژادی، همایون (1381). بررسی /ستلزامات بکارگیری رهیافت FSR/E در ...
 • لیونبرگر، اچ. اف.وگوین _ پ. اچ (374 1). انتقال تکنولوژی ...
 • وزارت جهاد کشاورزی (1381). دستورالعمل‌های/ جرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ...
 • وزارت جهادکشاورزی (1385). طرح ترویجی تسریع انتقال یافته‌ها. تهران: انتشارات ...
 • Beredgue, J. A. (1993). Challenge of Farming Systems Research and ...
 • 2 _ Chandrapanya, D. and et al (1985). Farming systems ...
 • ICAR (1991). successful imp lementation of FSR/E strategy in India:Reliance ...
 • Merrill-Sands, D., and Kaimowitz, D (1989). the technology triangle: Linking ...
 • Manwan, I (1995).Farming Systems Research/ Extension, Sustainability, Conservation, in:J." Asian ...
 • Waugh, R.k, Hildbrand, P.E, and Andrew, C.D (1989). Farmer Systems ...
 • OFCOR Serves as an exten sion/research approach used to replace ...
 • نمایش کامل مراجع