ارتباط خانه های قاجاری ایران با معماری فرنگ (نمونه موردی: خانه تاریخی سلماسی تبریز)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF08_110

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400

Abstract:

خانه های دیرینه تاریخی و ارزشمند دودمان قاجاریه نشانه های از ارزش های رویکردی در زیبایی شناسی - زیبایی شناختی به شمار می آیند. ارتباط معماری خانه های قاجاری با فرهنگ غرب یکی از زیربنائی ترین مرتبه ها در ایجاد سلسله مراتب الگوها، فرم های فضای و ساختار بافتی بناها با ایجاد ارتباط مستقیم با روح وروان انسان از زمان گذشته تا به امروز توامان با الهامات از فرهنگ ها و روح معماری ایرانی - اسلامی در کالبد خانه ها دمیده را برخوردار می باشد. حال آنکه در پژوهش موردمطالعه حاضر بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته شده در خانه های قاجاری که نشان هویت و تامین نیاز میراث ملی در روح مکانی - روح فضای و روح انسان امروزی در راستای آرمان های پایداری در معماری با تبیین باززنده سازی و مفهوم عمکردهای هویتی در رسیدن به یک شیوه شاخص موردواکاوی صورت گرفته را دارا می باشد. همچنین می توان با دادن تغییر کاربری سازگار در حفظ ارزش ها و هم راستاء بودن نیازها در یک جامعه به یک ایدئولوژی با استراتژیک واحد به طور سازمان یافته به تماشای مخاطبان به نمایش گذاشت. روش تحقیق در پژوهش موردمطالعه بااستفاده از نوع روش تحقیقی توصیفی - تحلیلی، با بررسی عناصر پرداخته و همچنین در راهبرد کیفی پژوهش از شیوه سامانه ای مدل سازی“ARP”، تشخیص سن بنا مورداستفاده گردیده شده است. و در ادامه پروسه با گردآوری داده ها و اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای با جمع آوری مستندات مکتوب بهره مند را برخوردار می باشد. بنابراین امروزه با ارائه طراح ها و معرفی بناهای انطباق شده سازگار با کاربری های هویت ساختاری در جهت بهره مندی و بهره وری برای خانه های تاریخی می توان اشاره نمود که در مقاله حاضر به خانه تاریخی سلماسی تبریز که یکی از مجموعه ها و نمونه های بارز به شمار می آید طوری که به کارگیری چنین کاربری های موفق می تواند باعث رشد انسانی با افکارهای اصیل و ارتباطی در میراث ملی مبین گردد.

Authors

محمد دبدبه

کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر و تحلیل گر و نظریه پرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری/ معماری داخلی

مجید رضوان پناه

کارشناسی حسابداری، تحلیل گر و معامله گر بازارهای مالی فعال حوزه کریپتوکارنسی و فناوری بلاکچین