تحلیل توانمندی های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل SWOT

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,012

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSASD02_063

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1390

Abstract:

امروزه امکان سنجی توسعه بخش های اقتصادی با استفاده از مدل های تحلیلی رواج گسترده ای یافته است. در این مقاله هدف بر آن است تا توانمندی های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در جهت توسعه پایدار با استفاده ازمدل (SWOT) مشتمل بر چهار مفهوم قوت ها،ضعف ها،فرصت ها و تهدیدها مورد سنجش قرار گیرد. بدین صورت که در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه مولفه های مرتبط با این مفاهیم با استفاده از نظر کارشناسان و مردم تعیین و با وزن دهی و رتبه بندی، این عوامل مشخص گردید. سپس نقاط مثبت و منفی کشاورزی منطقه برای رسیدن به توسعه پایدار شناسایی شد. نتایج نشان داد که نسبت و مقایسه عوامل مثبت و منفی داخلی و خارجی در منطقه به نفع عوامل مثبت می باشد که نشانگر پتانسیل موجود برای گسترش بخش کشاورزی است. چنانچه عوامل مختلف داخلی و خارجی فراوان در بخش کشاورزی سبب استفاده مطلوب و با برنامه ریزی مناسب تر از توانمندی های محیطی و انسانی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و همچنین مکمل توسعه اقتصادی نه تنها در منطقه بلکه در سطح ملی خواهد شد، همچنین محصولات استراتژیکی همچون زعفران و زرشک در سطح جهانی می توانند شرایط پایداری را برای استان خراسان جنوبی بوجود آورند.

Authors

محمود فال سلیمان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

حجت اله صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ازکیا، م.1370. جامعه شناسی توسعه (ترجمه). چاپ اول، انتشارات توسعه. ...
 • سرمد، م1388. ژئوپولتیک استان خراسان جنوبی با نیم نگاهی به ...
 • شیخی، م. ی.، 1369. جامعه شناسی جمعیت. کتاب یکم. انتشارات ...
 • صفی نژاد، ج.، 1371. مبانی جغرافیای انسانی. کتاب یکم. انتشارات ...
 • فرجادی، غ. 1382. توسعه اقتصادی در جهان سوم(ترجمه). چاپ سوم، ...
 • قره باغیان، . ی، 1371. اقتصاد رشد و توسعه. کتاب ...
 • عظیمی، ح . ن.، 1384. کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند ...
 • کوچکی، ع.ض.، م، حسینی، و ا. هاشمی دزفولی. 1388. کشاورزی ...
 • محمدی، ح.، م. کاظمی، و ن. حسینی. 1386. کاربرد GISدر ...
 • و 12 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ...
 • _ Jacobs, M. 1995. Sustainable Development: Assumptions , Contradictions .Progress ...
 • Proceedings of the Annual Conference of the Politicl Studies As ...
 • .Misra, R.P. 1985. Rural Development Capitalist and Social Path. ConcePt ...
 • .Mitcheel, B.E. 1997. Resource and Environmentl Management. Harlow Pres, London. ...
 • نمایش کامل مراجع