پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب خاوری ایران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 241

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GSJ-22-87_018

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1400

Abstract:

توالی گوشته ای رخنمون یافته در باختر محدوده فنوج- ­مسکوتان، دربردارنده لرزولیت و هارزبورژیت کلینوپیروکسن دار با بافت پورفیروکلاستیک، لرزولیت ریزبلور با کانی های نوظهور، عدسی های پراکنده کرومیتیت و نفوذی­های گابرویی قطع کننده است. بررسی های سنگ نگاری و داده های مایکروپروب، شواهدی از فعل و انفعالات پریدوتیت/مذاب، فرایندهای پس از ذوب و فعل و انفعالات ساب سالیدوس را نشان می دهند که با ظهور دو نسل پیروکسن-  الیوین دگرشکل و اولیه و پیروکسن-­ الیوین-­ آمفیبول نوظهور و ریزبلور تجلی یافته است. کانی های نسل دوم به صورت میانبار، بینابینی و ریزبلور تشکیل شده اند. این دو نسل از کانی ها، ویژگی های ژئوشیمیایی کاملا متمایز دارند، به گونه ای که کانی های نسل اول، قابل مقایسه با پریدوتیت های پشته های میان اقیانوسی و کانی های نسل دوم، ویژگی هایی متمایل به محیط های فرافرورانش را نشان می­دهند. بنابراین ترکیب شیمیایی کانی های نسل های مختلف، نشان از سنگ زایی متفاوت سنگ های اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان دارد. تفسیر داده های شیمیایی از سنگ کل نشان می دهد که این سنگ ها منبع گوشته ای از نوع مورب تهی شده دارند که ۵ تا ۱۵ درصد ذوب بخشی را تحمل کرده اند. بررسی الگوهای عناصر خاکی کمیاب بهنجارشده با مقادیر کندریت و مقایسه آنها با الگوهای گوشته ای از نوع مورب تهی شده (DMM)، نشانگر غنی شدگی LREE و HREE نسبت به MREE و ارائه الگوهای U شکل است، بنابراین پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، تحول چندمرحله ای را تجربه کرده اند و ویژگی هایی از محیط آبیسال تا پهنه فرافرورانش نشان می دهند. می توان گفت که گذر از محیط آبیسال به سمت فرافرورانش متاثر از سیال های برخاسته از صفحه فرورونده بوده است.

Authors

محمدالیاس مسلم پور

دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مرتضی خلعت بری جعفری

استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

توموآکی موریشیتا

دانشیار، سازمان علوم مرزی، دانشگاه کانازاوا، کانازاوا، ژاپن

مجید قادری

دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • افتخارنژاد، ج.، ارشدی، س. و مهدوی، م. ا.، ۱۳۶۶- نقشه ...
 • راستین، م.، ۱۳۷۹- ژئوشیمی و پترولوژی کمپلکس افیولیتی مختارآباد- رمشک، ...
 • کنعانیان، ع.، ۱۳۸۰- پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کهنوج، رساله ...
 • مسلم پور، م. ا. و خلعت بری جعفری، م.، ۱۳۸۹- ...
 • مهاجران، ک.، ۱۳۷۸- مطالعه پترولوژیکی منطقه افیولیتی سرزه، شمال شهرستان ...
 • ReferencesArai, S. & Yurimoto, H., ۱۹۹۴- Podiform chromitites of the ...
 • Bağci, U., Parlak, O. & Höck, V., ۲۰۰۵- Whole rock ...
 • Beccaluva, L. & Serri, G., ۱۹۸۸- Boninitic and low-Ti subduction-related ...
 • Beccaluva, L., Ohnenstetter, D. & Ohnenstetter, M., ۱۹۷۹- Geochemical discrimination ...
 • Bodinier, J. L. & Godard, M. R., ۲۰۰۳- Orogenic, ophiolitic, ...
 • Choi, S. H., Shervais, J. W. & Mukasa, S. B., ...
 • DeBari, S. M. & Coleman, R. G., ۱۹۸۹- Examination of ...
 • Desmons, J. & Beccaluva, L., ۱۹۸۳-Mid-Ocean ridge and island-arc affinities ...
 • Dick, H. J. B. & Bullen, T., ۱۹۸۴- Chromian spinel ...
 • Dick, H. J. B., ۱۹۸۹- Abyssal peridotites, very slow spreading ...
 • Dilek, Y., Furnes, H. & Shallo, M., ۲۰۰۸- Geochemistry of ...
 • Fujimaki, H., Tatsumoto, M. & Aoki, K., ۱۹۸۴- Partition coefficients ...
 • Gaetani, G. A. & Grove, T. L., ۱۹۹۸- The influence ...
 • Ghazi, A. M., Hassanipak, A. A., Mahoney, J. J. & ...
 • Harper, G. D., ۲۰۰۳- Fe–Ti basalts and propagating-rift tectonics in ...
 • Hellebrand, E., Snow, J. E., Dick, H. J. B. & ...
 • Hellebrand, E., Snow, J. E., Dick, H. J. B. & ...
 • Hickey, R. L. & Frey, A. F., ۱۹۸۲- Geochemical characteristiccs ...
 • Hunziker, D., Burg, J. P., Caddick, M., Reusser, E. & ...
 • Ishii, T., Robinson, P. T., Maekawa, H. & Fiske, R., ...
 • Johnson, K. T. M. & Dick, H. J. B., ۱۹۹۲- ...
 • Johnson, K. T. M., Dick, H. J. B. & Shimizu, ...
 • Kamenetsky, V., Crawford, A. J. & Meffre, S., ۲۰۰۱- Factors ...
 • Kinzler, R. J., ۱۹۹۷- Melting of mantle peridotite at pressures ...
 • Knipper, A. & Ricou, L. E., ۱۹۸۶- Ophiolites as indicators ...
 • Kostopoulos, D. K. & Murton, B. J., ۱۹۹۲- Origin and ...
 • Leake, B. E., Wooley, A. R., Arps, C. E. S., ...
 • McCall, G. J. H., ۱۹۸۵- Area Report. East Iran Project, ...
 • McCall, G. J. H., ۱۹۹۷- The geotectonic history of the ...
 • McCall, G. J. H., ۲۰۰۲- A Summary of the Geology ...
 • McCall, G. J. H., ۲۰۰۳- A Critiqu of the analogy ...
 • McKenzie, D. & O'Nions, R. K., ۱۹۹۱- Partial melt distributions ...
 • Mehdipour Ghazi, J., Moazzen, M., Rahgoshay, M. & Moghadam, H. ...
 • Meijer, A. & Reagan, M., ۱۹۸۱- Petrology and geochemistry of ...
 • Mittwede, S. K. & Schandle, S., ۱۹۹۲- Rodingites from the ...
 • Miyashiro, A., ۱۹۷۳- The Troodos complex was probably formed in ...
 • Morishita, T., Arai, S. & Tamura, A., ۲۰۰۳- Petrology of ...
 • Morishita, T., Dilek, Y., Shallo, M., Tamura, A. & Arai, ...
 • Niu, Y., ۲۰۰۴- Bulk-rock major and trace element compositions of ...
 • Ohara, Y., Stern, R., Ishii, T., Yurimoto, H. & Yamazaki, ...
 • Parkinson, I. J. & Pearce, J. A., ۱۹۹۸- Peridotites from ...
 • Parlak, O., Höck, V. & Delaloye, M., ۲۰۰۲- The suprasubduction ...
 • Paulick, H., Bach, W., Godard, M., De Hoog, J. C. ...
 • Pearce J. A. & Parkinson, I. J., ۱۹۹۳- Trace element ...
 • Pearce, J. A. & Norry, M. J., ۱۹۷۹- Petrogenetic implications ...
 • Pearce, J. A., Barker, P. F., Edwards, S. J., Parkinson, ...
 • Pearce, J. A., Lippard, S. S. & Roberts, S., ۱۹۸۴- ...
 • Pearce, J. A., Van der Laan, S. R., Arculus, R. ...
 • Proenza, J., ۱۹۹۹- Uvarovite in Podiform Chromitite: The Moa-Baracoa Ophiolitic ...
 • Reagan, M. K., Ishizuka, O., Stern, R. J., Kelley, K. ...
 • Ricou, L. E., ۱۹۷۱- Le croissant ophiolitique péri-arabe. Une ceinture ...
 • Robinson, P. T., Melson, W. G., O’Hearn, T. & Schmincke, ...
 • Saccani, E., Photiades, A. & Beccaluva, L., ۲۰۰۸- Petrogenesis and ...
 • Saccani, E., Delavari, M., Beccaluva, L., Amini, S., ۲۰۱۰- Petrological ...
 • Sengor, A. M. C., Altiner, D., Cin, A., Ustaomer, T. ...
 • Seyler, M., Cannat, M. & Mével, C., ۲۰۰۳- Evidence for ...
 • Seyler, M., Loarnd, J. P., Dick, H. J. B. & ...
 • Shaker Ardakani, A. R., Arvin, M., Oberhansli, R., Mocek, B. ...
 • Shervais, J. W., ۱۹۸۲- Ti–V plots and the petrogenesis of ...
 • Shervais, J. W., ۲۰۰۱- Birth, death, and resurrection: the life ...
 • Sun, S. S. & McDonough, W. F., ۱۹۸۹- Chemical and ...
 • Tamura, A., Arai, S., Ishimaru, S. & Andal, E. S., ...
 • Workman, R. K. & Hart, S. R., ۲۰۰۵- Major and ...
 • Zanetti, A., D'Antonio, M., Spadea, P., Raffone, N., Vannucci, R. ...
 • نمایش کامل مراجع