تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIBM-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1400

Abstract:

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این‎رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت‎های صادراتی شرکت‎ها می کنند. هدف این برنامه‎ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت‎ها یا تحریک آن‎ها برای شروع و ادامه فعالیت‎های صادراتی است. به‎منظور بررسی تاثیر این برنامه های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت‎ها یک پژوهش پیمایشی و علی در محدوده صنعت برق ایران انجام شده است. به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده‎های میدانی از ۲۶۰ شرکت فعال در زنجیره تامین صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این داده‎ها نشان می دهد که آگاهی و استفاده از برنامه های تشویق صادرات در ایران به‎طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر نداشته اما به‎طور غیرمسقیم و از طریق تاثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت‎ها بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. بر اساس این نتایج توصیه ها و پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه های تشویق صادرات ارایه شده است که می توان مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.

Authors

طهمورث حسنقلی پور

دانشگاه تهران

محمود متوسلی

دانشگاه تهران

شاپور محمدی

دانشگاه تهران

فرشید حسینی

دانشگاه تهران