عارضه یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MR-14-53_007

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1401

Abstract:

مطالعات نشان می دهد سازمان های دولتی اغلب در شناسایی، جذب، پرورش و نگهداشت استعدادها تجارب موفقی نداشتند. از این رو شناخت علل و پیامدهای این مساله ضروری است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته مدیران فرهنگی از مدیریت استعداد و شناسایی موانع تحقق آن در یکی از سازمان های فرهنگی هنری انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی است که با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفته است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مدیران ارشد، میانی و استعدادهای شاخص حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می دهند که ۱۵نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه های عمیق گردآوری و با استفاده از رویکرد چهارمرحله ای موستاکاس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد موانع تحقق مدیریت استعداد در حوزه هنری متشکل از ده تم فرعی است که در سه دسته موانع مفهومی (نظری)، مدیریتی و سازمانی طبقه بندی شدند. کشف معناهای نهفته در تجارب زیسته مشارکت کنندگان نشان داد این پدیده در بعد فردی پیامدهایی چون رشد فردی و خودجوش استعدادها، مهجوریت استعدادها و وامانده سازی استعدادها را رقم زده و در بعد سازمانی پیامدهایی چون استعدادکشی، استعدادسوزی و نشت استعدادها را در پی داشته است. برای جلوگیری از هزینه های زیانبار هدررفت سرمایه های انسانی، ضرورت بازنگری در شیوه های استعدادیابی، استعدادداری و استعدادپروری در حوزه هنری توصیه می شود.

Authors

داود ضامنی

دانشجوی دکترای رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عباسعلی قیومی

دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

فاطمه عزیزآبادی فراهانی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ناصر میرسپاسی

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ابراهیم حاجیانی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alizadeh, F., & Hadavinejad, M. (۲۰۱۹), Process Mining for Anti-Elitism ...
 • Anaraki, A. D., Hassanpour, A., Abdollahi, B., & Abbasian, H. ...
 • Aref, H., Boodlaee, H. & Beygi, V. (۲۰۱۵), Phenomenology of ...
 • Bhathnagar, J. (۲۰۰۷), Talent management strategy of employee engagement in ...
 • Boezeman, E. J., & Ellemers, N. (۲۰۰۷), Volunteering for charity: ...
 • Broomé, R. (۲۰۱۱), Descriptive phenomenological psychological method: An example of ...
 • Cappelli, P. (۲۰۰۸), Talent management for the twenty-first century. Harvard business ...
 • Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (۲۰۱۶), The search ...
 • Conklin, T. A. (۲۰۰۷), Method or madness: Phenomenology as knowledge ...
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (۲۰۱۷), Research design: ...
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (۲۰۰۰), Determining validity ...
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (۲۰۱۶), Qualitative inquiry ...
 • Darouian, S., Mirsepasi, N., & Daneshfard, K. (۲۰۱۹), Pathology and ...
 • De Castro, A. (۲۰۰۳), Introduction to giorgi s existential phenomenological ...
 • Dehghanan, H., Afjeh, S. A. A., Soltani, M., & Javaherizadeh, ...
 • Duttagupta, R. (۲۰۰۵), Identifying and Managing your Assets: Talent Management. ...
 • Englander, M. (۲۰۱۲), The Interview: Data Collection in Descriptive Phenomenological ...
 • Fakhrzad, M. B., Khademi, Z. H., & Mohammadi, A. (۲۰۱۷), ...
 • Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & González-Cruz, T. F. (۲۰۱۳), What ...
 • Ghaffari, H., Purkiani, M., Shekari, G. A., & Sheikhi, A. ...
 • Gholipour, A., & Eftekhar, N. (۲۰۱۶), Talent Management. Mehraban publications ...
 • Gibson, S. K., & Hanes, L. A. (۲۰۰۳), The contribution ...
 • Gill, M. J. (۲۰۱۴), The possibilities of phenomenology for organizational ...
 • Gill, M. J. (۲۰۱۴), The possibilities of phenomenology for organizational ...
 • Green, N. D. A. (۲۰۰۸), Managing the talent management pipeline ...
 • Gulbrandsen, T. (۲۰۱۷), Rise and fall of elites: professionals as ...
 • Hadizadeh Moghadam, A., Ramin Mehr, H., & Salar Mohammadi, A. ...
 • Karami, S., Mohammad Esmaeili, N., & Haji Asgari Nooshabadi, S. ...
 • Lein D., & Wang Y. (۲۰۰۵), Brain drain or brain ...
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (۱۹۸۵), Naturalistic Inquiry. ...
 • Lotfi, A., Hassani, A. A., & Aybaghi Esfahani, S. (۲۰۱۷), ...
 • Meyers, M. C. & Van Woerkom, M. (۲۰۱۴), The influence ...
 • Mir Mohammadi, S., & Hassanpour, A. (۲۰۱۱), Iranian Administrative System: ...
 • Naim, M. F., & Lenka, U. (۲۰۱۷), Talent management: A ...
 • Patton, M. Q. (۲۰۰۲), Qualitative research and Evaluation methods (۳rd. ...
 • Phillips, D. R., & Roper, K. O. (۲۰۰۹), A framework ...
 • Pietkiewicz, I., & Smith, J. A. (۲۰۱۲), Praktyczny przewodnik interpretacyjnej ...
 • Rowshan, S. A., Barzegar, K., & Yaghoubi, M. (۲۰۲۰), Designing ...
 • Sehat, S., Taghvifard, M. T., Salami, R., & Afsharian, M. ...
 • Sparrow, P. R., & Makram, H. (۲۰۱۵), What is the ...
 • Tabiu, A., Pangil, F., & Othman, S. Z. (۲۰۱۸), Does ...
 • Taslimi, M. S., & Alipour, M. (۲۰۱۹), Talent research approaches ...
 • نمایش کامل مراجع