بررسی عوامل موثر بر توسعه توریسم درمانی در استان سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 245

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEFH01_008

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401

Abstract:

توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنه ای بسیار گسترده را شامل می شود. در این مقاله به بررسی ظرفیت های توریسم درمانی استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود ، ازجمله : دریا درمانی دریای مکران و توریسم درمانی ، چشمه های آب گرم و آب معدنی با خواص درمانی ، گل فشان های استان سیستان و بلوچستان و توریسم درمانی و همچنین به شناسایی و بررسی عوامل توسعه استفاده از ظرفیت های گردشگری درمانی استان پرداخته می شود شامل : نقش امنیت در توسعه توریسم درمانی ، نقش زیرساخت ها در توسعه گردشگری درمانی ، عوامل اجتماعی توسعه گردشگری درمانی ، بررسی ها نشان می دهد که می توان با ایجاد امنیت ، توسعه زیرساخت های گردشگری درمان و همچنین همگام سازی جامعه و استفاده از ظرفیت های اجتماعی می توان به بهترین وجه از ظرفیت های توریسم درمانی استان سیستان و بلوچستان بهره برد.

Keywords:

توریسم درمانی – سیستان و بلوچستان – امنیت - زیرساخت – ظرفیت های گردشگری

Authors

علی اصغر خسروی ایرندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

محمد امین بزرگزاده

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

علی اکبر خسروی ایرندگان

دانشگاه ولایت ایرانشهر