نوآوری های قانونی در خصوص پرداخت مازاد دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_125

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

یکی از جنبه های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، ارایه راهکار در خصوص پرداختمابه التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی میباشد. تفکر تفاوت دیه زن و مرد با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل گردیده است، بنا بر تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد جنایات اعمالشده روی یک زن، »صندوق تامین خساراتهای بدنی« با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شده است. مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیت جبرانی دارد. در قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی،بیمه گر الزام به پرداخت مازاد دیه زن به عنوان بیمه حوادث شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت آن توسط صندوق تامین خسارت های بدنی،منجر به جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رای علیه صندوق تامین خسارت های بدنی و آگاهی صندوق از حقوق و تکلیف خود می باشد. تبیین راهکارهایی در موارد ابهام و سکوت قانون در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد ، نقش صندوق تامین خسارت های بدنی در اجرایی نمودن این تکلیف آشکار می سازد.

Keywords:

دیه , مابه التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد , صندوق تامین خسارت های بدنی , قانون مجازات اسلامی

Authors

ندا کاردان زیرک

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی