مددکاری اجتماعی کودکان محروم از سرپرستی شایسته

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 515

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_072

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور مطالعه و تمرکز بر روی بخشی از مشکلات کودکان محروم از سرپرستی شایسته ، اعم از بی سرپرست ، بدسرپرست ویا ناتوانی اولیای آنها از ایفای وظیفه سرپرستی ناشی از برخی عوامل و موانع خارج از اراده و قصور ایشان، در قالب تحقیق مروری انجام گرفته است . محرومیت کودکان و نوجوانان از سرپرستی شایسته که حق طبیعی و بدیهی ایشان است سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنها را تهدید نموده، باعث می شود زندگی کودکان در تمامی ابعاد از جمله زندگی اجتماعی تحت تاثیرات نامطلوب قرار گرفته و آینده فرد، خانواده و کل جامعه را متاثر کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع بدلیل شرایط سنی و آسیب پذیری بالای کودکان و نیز حساسیت آینده زندگی فردی و اجتماعی ، سعی شده از دیدگاه مددکاری اجتماعی ، آسیب های مذکور معرفی و پیشنهاداتی برای رفع آن مطرح گردد. لازم به یادآوری است در قوانین و سایر منابع موجود، حالات دوگانه بی سرپرستی و بدسرپرستی منظور و مطرح بوده، توسط پژوهشگران قبلی ، مطالعات فراوانی با موضوعیت آن دو حالت انجام گرفته است . اما جای بسی تعجب است که بر اساس مطالعات انجام شده و مراجعات به پیشینه موجود، به نظر می رسد تاکنون شکل سوم محرومیت کودکان از سرپرستی شایسته که به لحاظ آماری نیز تراکم بیشتری نسبت به سایر اشکال و حتی کودکان بهرهمند از سرپرستی رضایتبخش دارد مغفول مانده و علیرغم اهمیت فوقالعاده آن به ویژه به لحاظ تراکم جمعیتی ، از دیدرس قانونگذار و نیز سایر نهادهای مسئول و مرتبط ، پنهان بوده هیچ گونه تلاشی در جهت تشخیص و درمان این بیماری آشکار اجتماعی انجام نگرفته است . ولذا جا دارد موضوع اخیر با اولویت و فوریت مقتضی در دستور کار قانونگذار محترم و نیز جامعه شناسان، پژوهشگران، کارشناسان امر و نظریه پردازان مددکاری اجتماعی قرار بگیرد.

Authors

محمدرضا پوراکبریان نیاز

دکترای مددکاری اجتماعی، دانشگاه حاجت تپه، آنکارا، ترکیه،

داود پوراکبریان نیاز

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران

منیره بخشمند اصغری

فعال اجتماعی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

سیده طاهره اسحقی سردرود

دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه حاجت تپه و کارشناس ارشد جامعهشناسی، آنکارا، ترکیه