مدل سازی ژئومغناطیسی زون های محتمل کانه زایی آهن، مطالعه موردی در استان اردبیل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOC07_014

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

یکی از کاربردهای عمده ژئوفیزیک، بهینه سازی شبکه حفاری اکتشافی است که به این ترتیب می تواند نقش ارزنده ای در کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد. در محدوده اکتشافی خلخال، طی بازدیدهای صحرایی، شواهدی از رخداد کانه زایی آهن اغلب به صورت هماتیت در یک زمینه آهکی رویت شده است. جهت اکتشاف چنین نهشته هایی، برداشت های مغناطیسی طراحی شد تا در ادامه با مدل سازی وارون خاصیت خودپذیری مغناطیسی و تخمین عمق توده های محتمل کانه زایی با روش اویلر و روش تلفیقی سیگنال تحلیلی – اویلر، اطلاعاتی کلی در مورد هندسه آن ها استخراج شود. نهایتا، شبکه مناسب حفاری و ترانشه پیشنهاد شد.

Authors

میثم عابدی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران