جایگاه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی در پدافند غیر عامل(نمونه موردی: شهروندان شهر جهرم)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_023

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

پدافند غیر عامل به مجموعه اقدام های بنیادی و زیر بنایی در جهت دفاع ملی و برقراری امنیت اطلاق می شود که نیاز به جنگ افزار و تسلیحات نظامی ندارند. در این پژوهش سرمایه اجتماعی در ارتباط با اخلاق شهروندی در نظر گرفته شده و به دنبال بررسی جایگاه این ارتباط در پدافند غیر عامل می باشد. لذا به روش توصیفی – تحلیلی سرمایه اجتماعی در ارتباط با اخلاق شهروندی را یکی از ساز و کارهای مرتبط با پدافند غیر عامل شناختیم. شهروندان شهر جهرم در سنین ۵۰ – ۲۰ ساله نمونه موردی در این پژوهش می باشد. طبق یافته های آماری – تحلیلی سرمایه اجتماعی و پای بندی به قواعد اخلاق شهروندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هرچقدر که میزان سرمایه اجتماعی فرد افزایش یابد، میزان پایبندی به اخلاق و قواعد شهروندی نیز در او افزایش خواهد یافت. از یافته های این پژوهش جهت تقویت شاخص های سرمایه اجتماعی به منظور بهره گیری در پدافند غیر عامل جهت برقراری امنیت ملی پیشنهاد می گردد.

Authors

سیدکورش سرورزاده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

محمدحسین صلاح

گروه علوم اجتماعی ، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران